Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

W dniu 22 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie przyznania odszkodowania ryczałtowego za przekierowanie lotu do innego portu lotniczego.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

  

Informujemy, iż w najbliższych dniach rozpoczną się pierwsze procesy rozliczenia/umorzenia subwencji uzyskanej w programie rządowym „Tarcza Finansowa PFR” 1.0.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

  

Informujemy, iż w dniu 30 listopada 2020 r. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o objaśnienie prawne dotyczące art. 23 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 - przepis ten dotyczy skutków ewentualnego naruszania przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów związanych ze stanem epidemii oraz możliwości odebrania mu z tego tytułu środków pomocowych.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

 Informujemy, iż w dniu 16.04.2021 r. Rada Ministrów przyjęła tekst „Tarczy antykryzysowej 9.0”, tj. rozporządzenie RM z dnia 16.04.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (tekst w załączeniu).

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

  

Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.04.2021 r. (w załączeniu) dotychczas obowiązujące obostrzenia uregulowane w rozporządzeniu RM z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zostają przedłużone do dnia 25 kwietnia 2021 r.