Beskidzka Izba Gospodarcza udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

   

W załączeniu przesyłamy informację, którą mogą Państwo przekazać swym pracownikom, jeżeli pragną Państwo poinformować ich o istotnych dla nich zmianach związanych z Polskim Ładem. Informacja została przygotowana w sposób przystępny dla osób nieobeznanych z prawem podatkowym, a także zaznaczono, że pracodawca nie ma prawnego obowiązku informowania o tych kwestiach, czyni to wyłącznie „grzecznościowo”.

INFOrmator Gospodarczy

W nawiązaniu do informacji otrzymanej z Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, w załączeniu przesyłamy:

Beskidzka Izba Gospodarcza udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

  

Dnia 8 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia ministra finansów zmieniające zasady pobierania i przekazywania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Od 8 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął informowanie płatników składek o stanie ich rozliczeń za 2021 rok.

Informacje o saldzie i rozliczeniu wpłat dokonanych na indywidualny rachunek składkowy (NRS), udostępniane są płatnikom na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Beskidzka Izba Gospodarcza udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

 Poniżej przedstawiamy zmiany dot. podatków i składek wchodzące w życie od 1 stycznia 2022 r.