Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

  

Przypominamy, iż w związku z zaistniałą epidemią COVID-19, na mocy przepisów tzw. Tarczy antykryzysowych, przesunięto terminy wykonania następujących obowiązków:

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o zmianach dla wniosków o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj br.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Przedstawiamy zasady kumulacji oraz obliczania wysokości pomocy publicznej udzielanej przez państwo w związku z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom epidemii COVID-19.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Informujemy, iż zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów tarczy antykryzysowej oraz wydaną Interpretacją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącą dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowanie z WUP do wynagrodzeń pracowników zgodnie z art. 15g, może zostać przyznane na wniosek złożony do dnia 27.09.2020 r. na okres maksymalnie 3 miesięcy – wrzesień-listopad 2020 r.