Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

W związku ze zmianami dotyczącymi sposobu składania wniosków o dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeszcze mocniej objawia się potrzeba posiadania przez przedsiębiorców oraz ich reprezentantów podpisów kwalifikowanych lub podpisów zaufanych (EPUAP). Obecnie bowiem wnioski o dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Formularze złożone w formie tradycyjnej tj. papierowej zostaną zwrócone nadawcy.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

  

Co do zasady spółki komandytowe i niektóre spółki jawne z dniem 1 stycznia 2021 r. uzyskały status podatników podatku dochodowego od osób prawnych CIT. Jednak podmioty te mogły podjąć decyzję o przejściu na CIT dopiero z dniem 1 maja 2021 r. Konsekwencją objęcia spółki komandytowej i jawnej zakresem działania ustawy CIT jest m.in. to, że jest ona uprawniona do stosowania 9% stawki podatku na zasadach określonych w ustawie. W celu zastosowania preferencyjnej stawki CIT, w danym roku podatkowym podatnik musi łącznie spełnić następujące warunki:

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

  

Przedstawiciel resortu zdrowia zapowiedział, że celem ministerstwa jest rozpatrzenie projektu przepisów umożliwiających pracodawcom weryfikację statusu zaszczepienia pracowników przeciwko COVID-19 na najbliższym posiedzeniu Sejmu, planowanym na dzień 15 września 2021 r.  Nad projektem przepisów pracuje obecnie Ministerstwo Zdrowia, ale ma to być projekt poselski, aby skrócić jego proces legislacyjny.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Informujemy, że w dniu 30 lipca 2021 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o dowodach osobistych. Nowe dokumenty tożsamości mają zwierać tzw. druga cechę biometryczną czyli odciski palców, które pobierane będą podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zgodnie z nowelizacją na dowodach osobistych ma ponownie pojawić się odręczny podpis właściciela, ponadto planowane są niewielkie zmiany szaty graficznej.