Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Przypominamy, iż przedsiębiorcy wpisani do tzw. rejestru BDO tj. rejestru podmiotów wprowadzających m.in. produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, wskazani w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), czyli przedsiębiorcy:

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Informujemy, że zgodnie z informacjami pozyskanymi przez dziennik „Rzeczpospolita”,  obecnie na etapie wczesnych prac legislacyjnych (przed konsultacjami społecznymi) jest projekt ustawy, która ma na celu oskładkowanie większości umów cywilnoprawnych.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Informujemy, iż zgodnie z zapowiedziami przekazanymi na konferencji prasowej Premiera, od 12 lutego do 26 lutego br. nastąpi poluzowanie niektórych obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19, poprzez ponowne otwarcie:

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, w nawiązaniu do informacji otrzymanej od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych O/Bielsko-Biała przesyła opracowanie dotyczące wsparcia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach Tarczy antykryzysowej 7.0.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Informujemy, zgodnie z oficjalnym komunikatem PFR, iż Rada Ministrów podjęła decyzję o rozszerzeniu wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm o 9 dodatkowych branż, szczególnie poszkodowanych przez sytuację związaną z COVID-19.