Informujemy, że na stronie internetowej www.zus.pl opublikowano ważne informacje na temat danych o kwarantannie lub izolacji domowej, niezbędnych do wypłaty zasiłku chorobowego lub opiekuńczego.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

  

Informujemy, iż w ramach procesu legislacyjnego ustawy z dnia 22 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, przyjęto poprawkę, zgodnie z którą dodatek w wysokości 100 % wynagrodzenia przysługiwać ma wszystkim pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na COVID-19 lub podejrzanych o zakażenia, a nie tylko tym skierowanym do pracy.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Informujemy, iż dnia 22 października 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Druk nr 683), która zakłada wprowadzenie m.in. następujących zmian:

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Informujemy, iż dnia 22 października 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Druk nr 683), która zakłada wprowadzenie m.in. następujących zmian:

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Informujemy, iż obecnie trwają prace nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie z dnia 9.10.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Prawdopodobnie tekst rozporządzenia ukaże się dziś (piątek 16.10.2020 r.) późnym wieczorem.