Członek Izby - Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej wspólnie z firmą SoniqAnalytics organizuje cykl warsztatów z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych i budowania potencjału technologii Przemysłu 4.0.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

  

Projekt ustawy dotyczący „Polskiego Ładu” przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie Prawo przedsiębiorców w zakresie niższego limitu transakcji gotówkowych oraz obowiązku posiadania terminali płatniczych.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Ministerstwo Finansów dnia 1 września wydało objaśnienia podatkowe dotyczące tzw. pakietu VAT e-commerce, tj. zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1163). Przedmiotowe zmiany weszły w życie z dniem 1 lipca 2021 r. i wprowadziły m.in. do ustawy o VAT szereg zmian dotyczących głównie handlu elektronicznego.

Członek Izby - Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej wraz z czeskim partnerem EducationTalentCulture, z.s. serdecznie zapraszają

przedstawicieli społeczności lokalnej, lokalnych grup działania, instytucji kultury oraz samorządu lokalnego do udziału w dwudniowych warsztatach questowych,

podczas których tworzony będzie quest rowerowy, który w nowatorski sposób zaprezentuje lokalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Bielska-Białej.

Warsztaty questowe, które odbędą się w Bielsku-Białej w dniach 23 i 24 września 2021 roku w godzinach 8-16.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

  

Projekt ustawy dotyczącej wprowadzenia „Polskiego Ładu” przewiduje wprowadzenie nowej kategorii podmiotów podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie z projektowanymi zmianami obowiązek ten dotyczyć będzie wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji osób powołanych na mocy aktu powołania (np. uchwały wspólników sp. z o.o., bez towarzyszącej temu aktowi umowy). Dotychczas wynagrodzenia te nie podlegały ubezpieczeniom społecznym ani zdrowotnym. Podlegały one jedynie progresywnemu opodatkowaniu (17%, 32%, 4% opłaty solidarnościowej), płatnemu do końca kwietnia następnego roku.