Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

Przypominamy o zasadach rozliczania kwoty uzyskanej subwencji z PFR dla mikroprzedsiębiorców oraz MŚP. W każdym przypadku przedsiębiorca zobowiązany jest zwrócić 25% kwoty subwencji. Poniżej skrótowo najważniejsze przesłanki pozwalające uniknąć zwrotu subwencji na wyższym poziomie.

Od 5 listopada br. do odwołania - w związku z sytuacją epidemiczną -  niedostępna jest bezpośrednia obsługa w sali obsługi klientów dla płatników składek i ubezpieczonych w Oddziale ZUS w Bielsku-Białej przy ul. Traugutta 2a.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k. 

 

Uprzejmie informujemy, że w środę (28.10) Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT – ustawa w załączeniu do niniejszego maila. Ustawa będzie teraz przekazana do dalszego procedowania w Senacie, który będzie mógł zaproponować wprowadzenie do niej poprawek. Zmiany mają wejść w życie już od 1 stycznia 2021 r. (jednak spółki komandytowe mogą postanowić o stosowaniu zmian od dnia 1 maja 2021 r. – stanowi o tym art. 12 ust. 2 ww. ustawy).

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

  

W środę (28.10) Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT (spółki te przestały być transparentne podatkowo). W związku z tym przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie takich spółek będą zainteresowani dokonaniem przekształcenia działalności w inną formę przewidzianą prawem. W powyższej sytuacji wątpliwości może budzić kwestia otrzymanego dofinansowania z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w ramach tzw. Tarczy Finansowej, a mianowicie ewentualny obowiązek jego zwrotu w przypadku reorganizacji działalności.

Przypominamy, że jednym z warunków zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. w ramach Tarczy antykryzysowej 5.0.  jest:

  • przesłanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych najpóźniej do 31 października br.,
  • złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania należnych składek nie później niż do 30 listopada br.