Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

 ZWROT NIERUCHOMOŚCI WYWŁASZCZONEJ PONAD 20 LAT WCZEŚNIEJ NIE BĘDZIE MOŻLIWY

Od 14 maja 2020 r. wchodzą w życie nowe zasady dotyczące zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Przepisy te wynikają z zeszłorocznej nowelizacji i odnoszą się do terminu, w jakim można zażądać takiego zwrotu.

Przesyłamy Państwu aktualne informacje z ZUS na temat rozwiązań Tarczy Antykryzysowej oraz dodatkowych zasiłków opiekuńczych.

ZUS DLA BIZNESU

Dodatkowo informujemy, że 7 maja 2020 r. na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS udostępnił:

Wszyscy już jesteśmy zmęczeni..., zarówno długim okresem życiowych ograniczeń, jak i ciągłą ewentualnością zakażenia się koronawirusem. W ostatnich dniach rząd podjął decyzję o stopniowym „uwalnianiu” nas z wprowadzonych zakazów. Ta namiastka powrotu do naszego normalnego życia, nie oznacza wcale, że zagrożenie zakażeniem COVID-19 drastycznie zmalało. W niedzielę 3-go maja, po raz pierwszy od początku pandemii województwo śląskie zostało tym, w którym jest najwięcej zakażeń w Polsce – 2576 osób…

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

W temacie działającej już od kilku dni Tarczy Finansowej PFR, przesyłamy uzupełniające informacje dotyczące przeznaczenia otrzymanej subwencji. Zasady poniższe dotyczą zarówno mikro– jak i małych i dużych firm.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Informujemy, że obecnie są w toku prace legislacyjne nad tarczą 3.0 (projekt ustawy z dnia 30.04.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – obecnie rozpatrywany na posiedzeniu Senatu). Zespół Kancelarii na bieżąco monitoruje przebieg procesu legislacyjnego. Po uchwaleniu ostatecznego tekstu ustawy, podobnie jak przy poprzednich (Tarczy 1.0 i Tarczy 2.0) przesłana zostanie do Państwa pełna tabela obejmująca najważniejsze zmiany. Tymczasem, aby uniknąć natłoku informacji, poniżej przesyłamy wyciąg najistotniejszych projektowanych zmian w ustawie: