Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Przypominamy, iż w dniu 28.02.2021 r. upływa ostateczny termin składania przez przedsiębiorców wniosków do PFR o przyznanie subwencji finansowej w ramach programu Tarcza Finansowa dla MMŚP 2.0. Z aktualnych informacji PFR wynika, że termin ten jest ostateczny i nie jest planowane jego przedłużenie.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Informujemy, iż trwają prace nad projektem ustawy, dzięki której termin na rozliczenie i wpłatę podatku dochodowego od osób prawnych CIT zostanie przesunięty z 31 marca na 30 czerwca 2021 r. Poprawka wprowadzająca przesunięcie terminu znajduje się w art. 16 rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, który został przyjęty przez Sejmową Komisję Finansów Publicznych w dniu 11 lutego 2021 r.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z dniem dzisiejszym (tj. 12 lutego br.) nastąpiło poluzowanie niektórych obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19, poprzez ponowne otwarcie:

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Przypominamy, iż przedsiębiorcy posiadający odpowiednie kody PKD przeważającej działalności gospodarczej mogą ubiegać się o pomoc państwa w związku z trwającym stanem epidemii wirusa Sars-CoV-2.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

W związku z wystąpieniem na terenie Polski stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów zawarto m.in. obowiązek zakrywania ust i nosa, czy poddania się kwarantannie, których naruszenie groziło sankcją administracyjną (karą pieniężną) nakładaną przez inspektora sanitarnego.