Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Naczelny Sąd Administracyjny wydał dnia 28.01.2021 r. wyrok (I FSK 1703/20), zgodnie z którym podatnicy mogą we wnioskach o interpretację indywidualną pytać Dyrektora KIS o kwestie związane z raportowaniem schematów podatkowych MDR (m.in. o to czy dana czynność wypełnia znamiona schematu podatkowego i czy należy ją raportować).

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, w nawiązaniu do informacji otrzymanej od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych O/Bielsko-Biała, informuje iż od 28 lutego br. weszły w życie zmiany dotyczące wsparcia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach Tarczy antykryzysowej 7.0. Po zmianie przepisów przedsiębiorcy z określonych branż mogą wystąpić o:

  • świadczenie postojowe maksymalnie trzykrotnie,
  • zwolnienie z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. albo za luty 2021 r. 

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

W dniu 11 stycznia 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał decyzję stwierdzającą naruszenie przez badany podmiot przepisów RODO, polegające w szczególności na doborze nieskutecznych zabezpieczeń systemu informatycznego oraz braku odpowiedniego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych w systemach informatycznych, które doprowadziło do utraty dostępu do danych osobowych w wyniku ataku złośliwego oprogramowania.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z dniem 27 lutego br., obowiązujące dotychczas obostrzenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 zostały przedłużone do dnia 14 marca 2021 r.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej we współpracy z firmą członkowską ETAXAR Janusz Dębowski oraz firmą Magdalena Piekuś Ochrona Danych Osobowych, ma przyjemność udostępnić Państwu, pierwsze z serii opracowań dotyczących ochrony danych osobowych w Polsce. Publikacje przygotowywane przez w/w firmy będą Państwu udostępniane cyklicznie w ramach INFOrmatora SĄSIEDZI SĄSIADOM, pod przewodnim tytułem #RODO.