Amazon oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają na zorganizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości webinarium Sprzedawaj na Amazon. E-commerce oraz internacjonalizacja działalności gospodarczej

Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem sprzedaży online i poszerzaniem swojej działalności na rynki zagraniczne.

Termin: 19 listopada 2020r., godz. 11:00-12.30.

Link do rejestracji: Link do rejestracji

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Informujemy, iż od 1 stycznia 2021 r. (po przesunięciu terminu wejścia w życie nowelizacji przez tzw. ustawę o COVID-19) niektórymi przepisami o ochronie konsumentów zostanie również objęta osoba fizyczna, która zawiera z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego (wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG).

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

  

Tarcza finansowa PFR - obowiązek złożenia dokumentów potwierdzających umocowanie do złożenia wniosku o subwencję

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Estoński CIT od 1 stycznia 2021 r. 

Informujemy, że na stronie internetowej www.zus.pl opublikowano ważne informacje na temat dokumentowania kwarantanny i izolacji do wypłaty świadczeń w razie choroby i opieki.

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej ZUS.