Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, w imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza wszystkich przedsiębiorców na cykl edukacyjnych wideokonferencji nt. rozwiązań przygotowanych dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej. Podczas konferencji eksperci m.in. z zakresu prawa pracy, finansów, podatków, ekonomii, ubezpieczeń społecznych czy zamówień publicznych opowiedzą o zmianach oraz odpowiedzą na pytania uczestników.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, w nawiązaniu do informacji otrzymanej od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zaprasza Państwa do udziału w bezpłatnym webinarze pt. "Nauka dla biznesu - projekty aplikacyjne - spotkanie informacyjne na temat 7 konkursu na projekty aplikacyjne", organizowanego przez NCBiR wraz z klastrem MedSilesia, w dniu 26 czerwca br. (piątek), o godzinie 11:00.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

W odpowiedzi na coraz częściej pojawiające się pytania dotyczące skutków podatkowych wynikających z otrzymanej pomocy finansowej w ramach Tarczy Antykryzysowej, przedstawiamy wyjaśnienia dot. skutków uzyskania poszczególnych form pomocy.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

 Dnia 1 lipca 2020 r. wchodzi w życie Ustawa z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończeniem prac legislacyjnych nad tzw. tarczą antykryzysową 4.0, przesyłamy w załączeniu: