W najbliższy piątek, 24 kwietnia br., o godzinie 13.00, odbędzie się webinar z ekspertem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na temat wsparcia przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Webinar obejmie tematykę zwolnienia ze składek, odroczenia terminu płatności składek, ulgi w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej (część II).

 

Aby wziąć udział w szkoleniu online wystarczy się internetowo zapisać. Link do  zapisu:  https://app.evenea.pl/event/zus-tarcza/

 

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZA MARZEC

Informujemy, iż na mocy art. 113 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (TARCZA 2.0) ze zwolnienia z opłacenia składek na ZUS, które przysługuje podmiotom, zgłaszającym do ubezpieczeń mniej niż 50 osób, mogą skorzystać również te podmioty, które opłaciły składki za marzec. 

 

SZCZEGÓLNA OCHRONA PRACOWNIKÓW UTRZYMANA

W związku z trudną sytuacją w gospodarce regionu wynikającą z panującej obecnie pandemii zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, Zarząd Województwa Śląskiego pod przewodnictwem Marszałka Jakuba Chełstowskiego opracował "Śląski pakiet dla gospodarki", jako uzupełnienie działań administracji rządowej, który obejmuje swoim zasięgiem pięć filarów:

  1. Pożyczki obrotowe i płynnościowe wraz z innymi uproszczeniami w zakresie wsparcia zwrotnego;
  2. Wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy;
  3. Wsparcie bezzwrotne, inwestycje w MŚP i uproszczenia dla MŚP;
  4. Samorządowe działania wspierające;
  5. Wejścia kapitałowe zwiększające zaangażowanie inwestorów w regionie.

W załączeniu przesyłamy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na jego podstawie, na terenie całego kraju, od dnia 20 kwietnia obowiązują następujące zmiany dotyczące zakazów i ograniczeń:

  1. Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie:
  1. Nadal do dnia 26 kwietnia 2020 r. obowiązuje zakaz przemieszczania się pasażerów za pomocą międzynarodowego transportu kolejowego.
  2. Od dnia 20 kwietnia 2020 r. możliwe jest przemieszczanie się osób na obszarze całego kraju.

 

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłamy informację poglądową opracowaną przez Zespół Kancelarii MSDS LEGAL, dotyczącą Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Program obecnie znajduje się na etapie notyfikacji Komisji Europejskiej. Terminy składania wniosków oraz szczegółowe zasady programu będą podane po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na realizację programu. Ważne jednak, że w programie skierowanym do Dużych Firm możliwe jest już złożenie wniosku wstępnego.

Tarcza Finansowa POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU