Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Od dnia 31.10.2021 r. działalność na rzecz spółek lub trustów staje się działalnością regulowaną. Oznacza to, iż przedsiębiorcy prowadzący działalność w zdefiniowanych branżach (o czym mowa poniżej) muszą się zarejestrować do dnia 30.04.2022 r. do stosownego rejestru. Natomiast przedsiębiorcy rozpoczynający taką działalność muszą się zarejestrować przed jej rozpoczęciem.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

  

Obowiązek prowadzenia elektronicznie ksiąg i ich przesyłania wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 r.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

  

Projekt ustawy dotyczący „Polskiego Ładu” przewiduje zmiany w opodatkowaniu dochodów ze sprzedaży akcji nabytych po 1 stycznia 2022 roku w ofercie publicznej.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Podstawowym założeniem tej formy opodatkowania jest odroczenie momentu powstania zobowiązania podatkowego do momentu wypłaty zysku na rzecz udziałowca, tj. zamiast corocznego rozliczania podatku, przedsiębiorca zapłaci podatek wtedy, gdy dokona wypłaty nadwyżki finansowej w formie dywidendy lub podobnego świadczenia na rzecz udziałowca. Projekt ustawy dotyczący „Polskiego Ładu” przewiduje zmiany ryczałcie od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT) i zakłada:

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Projekt ustawy dotyczący „Polskiego Ładu” przewiduje zmiany w opodatkowaniu podatników osób fizycznych inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne.