Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawkę do tarczy antykryzysowej, która przewiduje wydłużenie terminu na sporządzenie dokumentacji oraz na raportowanie o cenach transferowych.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

  

W interpretacji indywidualnej z dnia 24.02.2021 r. Dyrektor KIS wyjaśnił, że wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zlecenia, zakładających przenoszenie praw autorskich na rzecz zamawiającego, nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku PIT dla osób poniżej 26 roku życia.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Informujemy, iż w dniu 26 lutego 2021 r. wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Na mocy tego rozporządzenia m.in. wprowadzono możliwość ubiegania się o zwolnienie z ZUS za okres od 1.02.2021 r. do 28.02.2021 r.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej we współpracy z firmą członkowską ETAXAR Janusz Dębowski oraz firmą Magdalena Piekuś Ochrona Danych Osobowych, ma przyjemność udostępnić Państwu, kolejne z serii opracowań dotyczących ochrony danych osobowych w Polsce. Publikacje przygotowywane przez w/w firmy są Państwu udostępniane cyklicznie w ramach INFOrmatora SĄSIEDZI SĄSIADOM, pod przewodnim tytułem #RODO.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

W związku z wydanym w dniu 26 lutego 2021 r. rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzającym nakaz zasłaniania ust i nosa wyłącznie za pomocą maseczek, poniżej przekazujemy najistotniejsze informacje w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej na terenie zakładu pracy.