Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

  

Informujemy, iż w dniu 19 listopada 2020 r. Sejm uchwalił ostateczną wersję ustawy zmieniającej ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw- tarcza 6.0. Obecnie ustawa znajduje się w Senacie.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

W ramach prac rządowych przygotowane zostały trzy projekty rozporządzeń w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. To trzy warianty obostrzeń, których zastosowanie uzależnione będzie od rozwoju sytuacji i odbytych konsultacji. Dotyczą one:

- tzw. etapu odpowiedzialności (będzie obowiązywał od 28.11. do 27.12),

- etapu stabilizacji, czyli powrotu do podziału Polski na trzy nowe strefy – czerwoną, żółtą i zieloną (najwcześniej od 28.12 – zależnie od sytuacji epidemicznej),

- kwarantanny narodowej (która zostanie wprowadzona w ostateczności, kiedy trzeba będzie natychmiast i radykalnie ograniczyć transmisję wirusa w społeczeństwie).

Od 23 listopada br. (poniedziałek) ZUS przywraca bezpośrednią obsługę w sali obsługi klientów dla płatników składek i ubezpieczonych w Oddziale ZUS w Bielsku-Białej przy ul. Traugutta 2a.

Nadal wnioski oraz dokumenty można złożyć do specjalnej skrzynki na dokumenty, bez osobistego kontaktu z pracownikiem.

Od 20 listopada br. (piątek) zostaje uruchomiona możliwość telefonicznej rezerwacji wizyt w placówkach ZUS. Numery telefonów, pod którymi można zarezerwować wizytę dostępne są na naszej stronie internetowej. Więcej o telefonicznej rezerwacji wizyt w ZUS.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

 Ułatwienia w podatku dochodowym dla niektórych branż

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

Informujemy, że prace nad tarczą 6.0 zostały wznowione na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Znamy też kolejne szczegóły dotyczące wprowadzonych zmian do projektu ustawy. W związku z tym poniżej przedstawiamy aktualne podsumowanie prac parlamentu nad nowymi rodzajami pomocy dla firm w stanie epidemii. Dodatkowo w załączeniu przesyłamy tabelkę z kodami PKD uprawniającymi do pomocy, opracowaną na podstawie aktualnych zmian w projekcie, w związku z czym wymieniony w niej zakres może ulec modyfikacjom.