Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że na mocy rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19, dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony o kolejne 14 dni – do 26 lipca 2020r.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

  

Uprzejmie informujemy, iż w ostatnich dniach na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy opublikowano istotne dla beneficjentów stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z przesłanego pisma wynika, że zdaniem Ministerstwa pracodawcy, którzy skorzystali ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za miesiące marzec-maj 2020r., nie mogą ubiegać się o dofinansowanie przez WUP składek dotyczących tych samych pracowników – nawet jeżeli dofinansowaniu z WUP podlegają wynagrodzenia za inne okresy.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

Informujemy, że ruszył nabór wniosków o dotacje na kapitał obrotowy dla średnich firm finansowane przez PARP z Grupy PFR. Wnioski można składać w terminie od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r. po zalogowaniu się na stronie: https://lsi1420.parp.gov.pl/home.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, w porozumieniu z regionami, które pełnią funkcje Instytucji Zarządzających RPO, przygotowało  instrument dotacyjny dla mikro- i małych przedsiębiorców. Mogą z niego skorzystać firmy, które odczuwają skutki pandemii. Uwzględniono w nim potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców dotyczące wsparcia na finansowanie kosztów utrzymania działalności gospodarczej.

W związku z przekazaniem do podpisu Prezydentowi ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0, chcemy zaprosić Państwa na WEBINAR w którym omówione zostaną zmiany, które wprowadza nowa tarcza antykryzysowa oraz najnowsze zmiany w VAT.

Termin webinaru: 30 czerwca 2020 roku (wtorek), godzina: 10:00