Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Informujemy, że w przypadku uiszczenia przez przedsiębiorcę składek na ZUS za marzec 2020 r., pomimo przysługującego mu prawa do zwolnienia ze składek za ww. miesiąc, w celu skorzystania ze zwolnienia należy wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwrot powstałej nadpłaty.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej wraz z  Kancelarią MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

zaprasza na BEZPŁATNY WEBINAR „INSTRUMENTY WSPARCIA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW – TARCZA 1.0 i 2.0”, podczas którego specjaliści przygotowujący informacje w rozsyłanym do Państwa Informatorze „Sąsiedzi Sąsiadom”, pomogą odnaleźć się wśród instrumentów wsparcia oferowanych przedsiębiorcom.

 

TERMIN WEBINARU: 27.04.2020 r. godz. 14.00 (najbliższy poniedziałek)

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej wraz z  Kancelarią MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

zaprasza na BEZPŁATNY WEBINAR „INSTRUMENTY WSPARCIA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW – TARCZA 1.0 i 2.0”, podczas którego specjaliści przygotowujący informacje w rozsyłanym do Państwa Informatorze „Sąsiedzi Sąsiadom”, pomogą odnaleźć się wśród instrumentów wsparcia oferowanych przedsiębiorcom.

TERMIN WEBINARU: 27.04.2020 r. godz. 14.00 (najbliższy poniedziałek)

BRAK ODSETEK ZA ZWŁOKĘ PRZY ROZLICZENIU PIT DO 1 CZERWCA 2020 R.

 

Minister Finansów podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym podatnicy PIT nie zapłacą odsetek za zwłokę z tytułu rocznego rozliczenia PIT za rok 2019. Warunkiem jest jednak złożenie zeznania i zapłata podatku do dnia 1 czerwca 2020 r. W przypadku zaległości występującej po dniu 1 czerwca 2020 r. odsetki za zwłokę będą naliczane w zwykłej wysokości.

W załączeniu przesyłamy opis programów proponowanych przedsiębiorcom w związku z pandemią COVID-19 przez:

 

- BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) – większość rozwiązań to rozwiązania funkcjonujące od dłuższego czasu (BGK planuje jednak wprowadzać pewne ulgi i uproszczenia w związku z pandemią COVID-19);

- ARP (Agencja Rozwoju Przemysłu) – te rozwiązania nie funkcjonują (są to rozwiązania planowane).    

 Tarcza Finansowa ARP

Tarcza Finansowa BGK