Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Zmiana m.in. art. 30ca ust. 9a PIT; art. 24d ust. 9a CIT.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Na mocy Ustawy z dnia 29 października 2021 roku, o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, do Polskiego porządku prawnego zaimplementowany ma zostać Krajowy System e-Faktur (KSeF). Zmiany dotkną także fakturowania w ramach pakietu SLIM VAT 2.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

 Zmiana m.in. art. 26ga i nast. PIT (dodano); art. 18ea i nast. CIT (dodano).

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Przypominamy, iż od dnia 18.11.2021 r. rusza proces rozliczenia subwencji finansowej uzyskanej w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla MŚP. Oświadczenia o rozliczeniu będzie można złożyć do 15.01.2022 r. za pośrednictwem bankowości internetowej, w banku, za pośrednictwem którego beneficjent uzyskał subwencję.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

W Ordynacji podatkowej wprowadza się przepisy umożliwiające zawarcie, między inwestorem a organem podatkowym, umowy w sprawie skutków podatkowych planowanej inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulacja ma na celu wdrożenie do polskiego systemu podatkowego zupełnie nowego instrumentu pod nazwą „porozumienie inwestycyjne”.