15 marca br. (poniedziałek) mija termin na złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej we współpracy z firmą członkowską ETAXAR Janusz Dębowski oraz firmą Magdalena Piekuś Ochrona Danych Osobowych, ma przyjemność udostępnić Państwu, kolejne z serii opracowań dotyczących ochrony danych osobowych w Polsce. Publikacje przygotowywane przez w/w firmy są Państwu udostępniane cyklicznie w ramach INFOrmatora SĄSIEDZI SĄSIADOM, pod przewodnim tytułem #RODO.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 22 grudnia 2020 r. (0114-KDIP2-2.4010.289.2020.1.PP) uznał, że wykreślenie zadłużonej osoby prawnej z KRS nie powoduje powstania po jej stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

W dniu 10 marca 2021 r. został opublikowany projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Podatnicy podatku od osób prawnych, zamiast do końca marca, będą mogli rozliczyć się do końca czerwca. Zmiana ma dotyczyć podmiotów, których rok podatkowy zakończył się między 1 grudnia 2020 r. a 28 lutego 2021 r.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Informujemy, że w dniu 25 lutego 2021 r. sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym. Obecnie ustawa czeka na podpis Prezydenta. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze założenia nowych regulacji prawnych: