Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Przekształcenie spółki komandytowej, której wspólnikiem jest spółka z ograniczona odpowiedzialnością w spółkę jawną wraz z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku nowych przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem CIT spółek jawnych, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne nasuwa wiele wątpliwości.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

W dniu 29 marca 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 572) zgodnie, z którym przedłużono terminy sporządzania sprawozdań finansowych dla jednostek sektora prywatnego, publicznego oraz organizacji non-profit za rok obrotowy 2020.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k. 

 

Informujemy, iż z dniem 20.03.2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie ma obowiązywać do dnia 9.04.2021 r. Tekst rozporządzenia przesyłamy w załączeniu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze jego postanowienia.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że planuje wydłużyć termin sporządzenia sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020. Więcej czasu mają dostać jednostki sektora prywatnego, publicznego, a także organizacje non-profit. Rozporządzenie w tej sprawie jest na ostatnim etapie procesu legislacyjnego. Decyzja ma oczywiście związek z trudną sytuacją związaną z COVID-19.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 15 grudnia 2020 r. (sygn.: 0115-KDIT2.4011.739.2020.1.RS) uznał, że wypłacane osobom zatrudnionym kwoty pieniężne mające pokryć zwiększone koszty zużycia Internetu oraz energii elektrycznej podczas wykonywania przez te osoby pracy poza siedzibą firmy nie stanowią dla nich przychodu ze stosunku pracy.