Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Ministerstwo Finansów opublikowało informację w sprawie przepisów o poborze podatku u źródła od 1 stycznia 2021 r. Obecnie w Ministerstwie trwają prace legislacyjne nad wydaniem rozporządzeń dotyczących poboru podatku u źródła.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Informujemy, iż w dniu  9 grudnia 2020 r., po rozpatrzeniu poprawek Senatu, Sejm uchwalił ostateczny tekst ustawy zmieniającej ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (TARCZA 6.0). Ustawa została przedłożona Prezydentowi RP do podpisu.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Uchwała wspólników pozwoli na odroczenie opodatkowania spółki komandytowej podatkiem CIT.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej przedstawia Państwu kolejne opracowanie dotyczące zmian ustawy prawo zamówień publicznych, która zacznie obowiązywać 1 stycznia 2021 roku, przygotowane przez Dział zamówień publicznych i dotacji Kancelarii Marek Płonka i Wspólnicy Spółka komandytowa.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

  

Informujemy, iż w dniu wczorajszym (3.12.2020 r.) Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.