Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

  

Informujemy, iż od dnia 29 kwietnia 2021 r. rozpocznie się proces rozliczenia/umorzenia subwencji finansowej otrzymanej przez MŚP oraz mikroprzedsiębiorców w ramach programu Tarcza Finansowa PFR 1.0. Proces ten będzie koordynowany przede wszystkim przez bank, za pośrednictwem którego otrzymaliście Państwo subwencję.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

  

W dniu 21 stycznia 2021 r., sygn. akt III PSKP 2/21, Sąd Najwyższy wydał wyrok, w którym pochylił się na kwestią formy przeprowadzenia konsultacji ze związkami zawodowymi, przed wypowiedzeniem umowy pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony. Zgodnie z art. 38 § 1 kodeksu pracy zawiadomienie związków zawodowych powinno przybrać formę pisemną. W niniejszym wyroku Sąd Najwyższy rozstrzygnął natomiast o możliwości przeprowadzenia konsultacji w formie korespondencji mailowej.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

  

Spółki komandytowe, które od 2021 roku nabyły status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych nie będą mogły rozliczać wszystkich faktur otrzymanych od wspólników. Przede wszystkim należy zauważyć, że z chwilą uzyskania statusu podatnika podatku CIT przez spółkę komandytową, mają do niej zastosowanie przepisy dotyczące opodatkowania tym podatkiem. Na uwagę zasługuje m.in. przepis art. 15e ustawy o CIT, który zawiera katalog kosztów poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych, które powinny być wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej we współpracy z firmą członkowską ETAXAR Janusz Dębowski oraz firmą Magdalena Piekuś Ochrona Danych Osobowych, ma przyjemność udostępnić Państwu, kolejne z serii opracowań dotyczących ochrony danych osobowych w Polsce. Publikacje przygotowywane przez w/w firmy są Państwu udostępniane cyklicznie w ramach INFOrmatora SĄSIEDZI SĄSIADOM, pod przewodnim tytułem #RODO.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

  

Informujemy, iż zgodnie z zapowiedziami przekazanymi na konferencji prasowej Premiera dnia 1 kwietnia br., nastąpi przedłużenie obowiązywania tzw. tarczy branżowej oraz rozszerzenie pomocy na kolejne branże. Przedsiębiorcy posiadający odpowiednie kody PKD przeważającej działalności gospodarczej będą mogli ubiegać się o pomoc państwa w związku z trwającym stanem epidemii wirusa Sars-CoV-2 za miesiąc marzec i kwiecień 2021 r., a katalog objętych pomocą zostanie rozszerzony o kilkanaście nowych kodów PKD.