Od 8 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął informowanie płatników składek o stanie ich rozliczeń za 2021 rok.

Informacje o saldzie i rozliczeniu wpłat dokonanych na indywidualny rachunek składkowy (NRS), udostępniane są płatnikom na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Na podstawie informacji Płatnik będzie mógł sprawdzić:

  • czy na koncie w ZUS ma nadpłatę, niedopłatę, czy zerowe saldo,
  • wysokość wpłat przekazanych w roku 2021,
  • jakie należności zostały rozliczone dokonanymi wpłatami,
  • kwotę, która pozostała jeszcze do spłaty – w przypadku spłacania zadłużenia w układzie ratalnym.

Więcej informacji pod linkiem:  Płatnicy składek otrzymają informację o stanie ich rozliczeń za 2021 rok

Kontakt z ZUS

ü  Kontakt telefoniczny z ZUS

ü  Kontakt telefoniczny do Doradców ds. ulg i umorzeń

ü  E-wizyta w ZUS

ü  E-wizyta w ZUS w polskim języku migowym

ü  Umów się telefonicznie na wizytę w ZUS

Z upoważnienia Zastępcy Dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Bielsku-Białej Pana Marcina Tomeckiego.