Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Projekt ustawy dotyczący „Polskiego Ładu” przewiduje zmiany w opodatkowaniu podatników osób fizycznych inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych planuje się dodanie ulgi zgodnie z którym podatnik będzie mógł odliczyć od podstawy obliczenia podatku kwotę stanowiącą 50% wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji):

  1. w alternatywnej spółce inwestycyjnej lub
  2. w spółce kapitałowej,

w której alternatywna spółka inwestycyjna posiada co najmniej 5% udziałów (akcji),

będzie posiadała co najmniej 5% udziałów (akcji) w wyniku nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce w okresie 90 dni od dnia nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej przez podatnika.

Odliczenie to będzie możliwe do wysokości nieprzekraczającej 250 000 zł w roku podatkowym.

Prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania będą mieli podatnicy osiągający dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej (stawką 17% i 32%), oraz podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane jednolitą stawką w wysokości 19%, tzw. podatkiem liniowym.

 

Co istotne, odliczenie to będzie możliwe w przypadku, gdy łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

  1. udziałowcem (akcjonariuszem) alternatywnej spółki inwestycyjnej będzie podmiot, który nabył lub objął udziały (akcje) w alternatywnej spółce inwestycyjnej sfinansowane w całości lub części ze środków europejskich w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), niemających charakteru bezzwrotnego, przeznaczonych na inwestycje venture capital w Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. podatnik zawarł z alternatywną spółką inwestycyjną umowę inwestycyjną regulującą prawa i obowiązki alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz podatnika wynikające z nabycia przez podatnika udziałów (akcji) w alternatywnej spółce inwestycyjnej lub wspólnej inwestycji alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz podatnika w spółkę kapitałową, w której alternatywna spółka inwestycyjna nabędzie lub obejmie co najmniej 5% udziałów (akcji);
  3. w okresie 2 lat poprzedzających dzień pierwszego objęcia lub nabycia udziałów (akcji) w alternatywnej spółce inwestycyjnej lub w spółce kapitałowej, o których mowa w ust. 1, ta alternatywna spółka inwestycyjna i spółka kapitałowa nie była z podatnikiem podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT ;
  4. podatnik będzie posiadał udziały (akcje), o których mowa w ust. 1, przez nieprzerwany okres co najmniej 24 miesięcy.

Odliczenie będzie możliwe w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.

W przypadku zbycia udziałów (akcji) przed okresem 24 miesięcy od dnia nabycia, podatnik, który dokonał odliczenia będzie obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym nastąpiło zbycie udziałów (akcji) w alternatywnej spółce inwestycyjnej lub w spółce kapitałowej.

 

Zgodnie z projektem ustawy „Polski Ład” wskazane zmiany wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2022 roku.

 

Link: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1532

 

UWAGA | W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.