Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

  

Projekt ustawy dotyczący „Polskiego Ładu” przewiduje zmiany w zakresie obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne dla komplementariuszy oraz komandytariuszy spółek komandytowych.

Zgodnie z proponowanymi zmianami w odniesieniu do wspólników spółek komandytowych oraz osób z nimi współpracujących, podstawę wymiaru 9% składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowić będzie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Składka w nowej wysokości obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

 

Co ciekawe – mimo podobieństwa konstrukcji prawnej – komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych będący osobami fizycznymi, nadal nie będą podlegali oskładkowaniu ani zdrowotnemu ani społecznemu. Może to stanowić istotny przyczynek dla renesansu spółki komandytowo – akcyjnej.

 

Zgodnie z projektem ustawy „Polski Ład” wskazane zmiany wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Link: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1532

 

UWAGA | W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.