Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

  

Projekt ustawy dotyczący „Polskiego Ładu” przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie Prawo przedsiębiorców w zakresie niższego limitu transakcji gotówkowych oraz obowiązku posiadania terminali płatniczych.

Na tej podstawie dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z  wykonywaną działalnością gospodarczą następować ma za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza 8 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

 

Natomiast w odniesieniu do transakcji zawieranych z konsumentami projekt zakłada ustanowienie górnego progu rozliczeń gotówkowych w kwocie 20 000 zł, po przekroczeniu którego wszyscy konsumenci, zawierający transakcję z przedsiębiorcą, będą obowiązani do skorzystania z bezgotówkowych form płatności.

Projektowane zmiany przewidują również wprowadzenie obowiązku przedsiębiorcy do zapewnienia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, przy urządzenia umożliwiającego dokonywanie płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego w ramach programu Polska Bezgotówkowa.

 

Na tej podstawie przedsiębiorca obowiązany będzie zapewnić współpracę kasy rejestrującej z  terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo Przedsiębiorców. Natomiast przypadku stwierdzenia, że podatnik nie zapewnia współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, naczelnik urzędu skarbowego w drodze decyzji nałoży na podatnika karę pieniężną w wysokości 5 000 zł.

Co istotne, obowiązek przyjmowania płatności bezgotówkowych za pośrednictwem terminala nie będzie dotyczyć przedsiębiorców, którzy nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

                                                                                    

Zgodnie z projektem ustawy „Polski Ład” wskazane zmiany wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2022 roku.

 

Link: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1532

 

UWAGA | W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.