Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

  

Co do zasady spółki komandytowe i niektóre spółki jawne z dniem 1 stycznia 2021 r. uzyskały status podatników podatku dochodowego od osób prawnych CIT. Jednak podmioty te mogły podjąć decyzję o przejściu na CIT dopiero z dniem 1 maja 2021 r. Konsekwencją objęcia spółki komandytowej i jawnej zakresem działania ustawy CIT jest m.in. to, że jest ona uprawniona do stosowania 9% stawki podatku na zasadach określonych w ustawie. W celu zastosowania preferencyjnej stawki CIT, w danym roku podatkowym podatnik musi łącznie spełnić następujące warunki:

  1. przychody osiągnięte w danym roku podatkowym nie mogą przekroczyć wskazanego w przepisie limitu 2 000 000 euro oraz
  2. podatnik posiada status małego podatnika, tj. wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro.

 

Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku spółki komandytowej lub jawnej, która od 1 maja 2021 roku stała się podatnikiem CIT, „poprzedni rok podatkowy” nie istnieje, zatem należy się odwołać do jej „poprzedniego roku obrotowego”. Zgodnie z najnowszym stanowiskiem organów podatkowych, w odniesieniu do spółek komandytowych i jawnych, okresem jaki należy brać pod uwagę przy określaniu statusu małego podatnika w roku podatkowym spółki trwającym:

 

  1. od 1 maja 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku jest poprzedni rok obrotowy, tj. okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, a
  2. od 1 stycznia 2022 roku – 31 grudnia 2022 roku – poprzedni rok podatkowy spółki komandytowej, tj. okres 1 maja 2021 roku - 31 grudnia 2021 roku.

 

Nie ma przy tym znaczenia, że wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku VAT za okres od 1 stycznia 2021 roku - 31 grudnia 2021 roku przekroczy równowartość kwoty 2 000 000 euro. Wynika to z faktu, że ustalenie statusu małego podatnika w 2022 roku dla spółki komandytowej i jawnej powinno być dokonywane w oparciu o wysokość przychodu ze sprzedaży, wynikającego z jej poprzedniego roku podatkowego, tj. z okresu od 1 maja 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. W tym okresie spółka komandytowa lub jawna będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem CIT.  Jeżeli za ten okres nie zostanie przekroczona równowartość kwoty 2 000 000 euro przychodu, to stwierdzić należy, że w 2022 roku spółka będzie posiadała status małego podatnika.

  

UWAGA | W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.