Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

  

Obowiązek wzięcia udziału w spisie powszechnym dotyczy nie tylko osób mieszkających na stałe w Polsce, ale również niektórych obywateli Polski przebywających za granicą.

Wśród tej grupy wskazuje się na obywateli Polski przebywających za granicą, którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem za granicę.

 Z powyższego wynika, że głównym kryterium decydującym o obowiązku poddania się spisowi powszechnemu polskich obywateli przebywających po granicami Polski, jest to czy pozostają zameldowani na terenie Polski.  

 Osoby przebywające za granicą mniej niż rok zobowiązane będą do wypełnienia kwestionariusza emigranta krótkookresowego. W przypadku, gdy okres ten wynosi rok bądź dłużej powinni wypełnić kwestionariusz emigranta długookresowego.

Jak wskazują przepisy - odmowa wykonania obowiązku statystycznego może wiązać się z nałożeniem kary grzywny, której górna granica wysokości to 5.000,00 zł. Podawanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym jest obwarowane sankcją w postaci kary grzywny, kary ograniczenia wolności bądź kary pozbawienia wolności do lat 2.

 Spis powszechny potrwa do 30 września 2021 r. Co istotne, na osoby, które spiszą się po upływie wskazanego terminu również może zostać nałożona grzywna.

______________________________________________________________________

 

Art.  56.  ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej [Przekazywanie danych statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym]

 

  1.            Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  2.            W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie.

 

Art.  57. ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej [Odmowa wykonania obowiązku statystycznego]

 

Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie.


Art.  58. ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej [Przekazywanie danych statystycznych po upływie oznaczonego terminu]

Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu, podlega karze grzywny.

 

Kwestionariusz osobowy emigranta krótkookresowego (wzór) https://spis.gov.pl/ufaqs/kwestionariusz-emigranta-krotkookresowego/

Kwestionariusz osobowy emigranta długookresowego (wzór) https://spis.gov.pl/ufaqs/kwestionariusz-emigranta-dlugookresowego/

 

UWAGA | W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.