Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż nowelizacja tzw. ustawy o COVID-19 została podpisana przez Prezydenta. Najważniejsza zmiana dotyczy czynszu najmu w galeriach handlowych.

Ostateczne brzmienie ww. noweli przewiduje uchylenie dotychczasowego art. 15ze oraz wprowadzenie nowego przepisu art. 15ze1, który zakłada, iż wysokość świadczeń uprawnionego z tytułu używania powierzchni handlowej należnych udostępniającemu na podstawie zawartej przed dniem 14 marca 2020 r. umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej, ulega obniżeniu:

1) do 20% wysokości tych świadczeń należnych udostępniającemu na podstawie umowy przed dniem 14 marca 2020 r. - w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 zgodnie z właściwymi przepisami,

2)  do 50% wysokości tych świadczeń należnych udostępniającemu na podstawie umowy przed dniem 14 marca 2020 r. - w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia każdego zakazu.

Zgodnie z dotychczasową regulacją art. 15ze, celem skorzystania z wzajemnego wygaśnięcia zobowiązań z umowy najmu tzn. abolicji czynszowej za okres zakazu, najemcy musieli złożyć ofertę o przedłużeniu umowy najmu o okres obowiązywania zakazu handlu przedłużony o 6 miesięcy. Nowa regulacja przewiduje obniżenie czynszu najmu „z mocy prawa”, bez konieczności składania ofert przedłużenia umowy najmu.

Co ważne, przepis art. 15ze1 ustawy o COVID-19 dotyczy wyłącznie umów najmu zawartych przed 14 marca 2020 r. W związku z tym, z nowej regulacji nie będą mogli skorzystać najemcy, którzy zawarli umowę najmu w galerii handlowej w okresie pandemii COVID-19.

Przepis przejściowy do tej nowelizacji stanowi, że jeżeli na podstawie art. 15ze ust. 2 tzw. ustawy o COVID-10 najemca złożył ofertę, której termin złożenia upływał po 31 grudnia 2020 r., może w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli w przedmiocie przedłużenia umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej.

W związku z powyższym, możliwe będzie uchylenie się od skutków prawnych złożonych ofert przedłużenia najmu po dniu 31 grudnia 2020 r., a dla skuteczności takiego oświadczenia trzeba będzie złożyć je drugiej stronie na piśmie. Co ważne, takie oświadczenie nie spowoduje konieczności zapłaty czynszu najmu za miniony okres, ponieważ uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli nie obejmuje wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań stron umowy. W zakresie przedłużenia okresu trwania umowy uchylenie się od skutków prawnych oferty będzie miało skutek wyłącznie na przyszłość, tzn. skróci okres przedłużenia umowy najmu (zgodnie z brzmieniem przepisu, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli nie obejmuje przedłużenia umowy o okres, który upłynął z dniem poprzedzającym złożenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli).

Obecnie czekamy na publikację nowelizacji w Dzienniku Ustaw. Ustawa wejdzie w życie po upływie 21 dni vacatio legis. 

  

UWAGA | W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.