Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Informujemy, że trwają prace nad projektem ustawy regulującej zasady pracy zdalnej. Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia projektu zaprezentowane przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii.

Praca zdalna ma być wykonywana całkowicie bądź częściowo w miejscu zamieszkania pracownika albo w innym ustalonym miejscu. Co istotne, pracodawca oraz pracownik będą mogli dokonać ustaleń w tym zakresie zarówno przy zawieraniu umowy o pracę, jak i już w trakcie zatrudnienia.

 

Zasady wykonywania pracy zdalnej ma określać porozumienie zawarte pomiędzy pracodawcą i zakładowymi organizacjami zawodowymi. W przypadku, gdyby nie doszło do zawarcia takiego porozumienia albo jeżeli u pracodawcy nie funkcjonują związki zawodowe – zasady powinien określać regulamin ustalony przez pracodawcę.

 

Wykonywanie pracy zdalnej będzie dopuszczalne również na polecenie pracodawcy lub na wniosek pracownika. Warunkiem wydania pracownikowi polecenia w tym zakresie będzie posiadanie przez pracownika odpowiednich warunków lokalowych i technicznych. Każda ze stron będzie miała możliwość wycofania się z wykonywania pracy zdalnej, w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia takiej pracy.

 

Obowiązkiem pracodawcy będzie dostarczenie pracownikowi materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a ponadto pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej (m.in.  kosztów energii elektrycznej oraz dostępu do łączy telekomunikacyjnych). Gdy do pracy zdalnej będą wykorzystywane materiały i narzędzia pracy stanowiące własność pracownika, pracownikowi będzie przysługiwał ekwiwalent (lub ryczałt) w wysokości ustalonej przez strony.

 

Wnioski pracownika pracującego zdalnie, dla których przepisy wymagają formy pisemnej, będą mogły być składane w postaci papierowej lub elektronicznej.

 

Pracodawca będzie musiał realizować obowiązki wynikające z działu dziesiątego Kodeksu pracy (dot. bezpieczeństwa i higieny pracy) z wyłączeniem:

- obowiązku organizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

-  obowiązku dbania o bezpieczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego,

-  obowiązków dotyczących pomieszczeń pracy i obiektów budowlanych,

-  obowiązku dotyczącego urządzeń sanitarnych i środków higieny osobistej.

 

Wstępne szkolenie bhp osób zatrudnianych do pracy zdalnej będzie mogło się odbywać w całości poprzez środki komunikacji elektronicznej.

 

Do badania wypadków przy pracy zdalnej będą stosowane odpowiednio przepisy o wypadkach przy pracy – z uwzględnieniem prawa pracownika do ochrony życia prywatnego.

 

UWAGA | W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.