Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

  

Spółki komandytowe, które od 2021 roku nabyły status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych nie będą mogły rozliczać wszystkich faktur otrzymanych od wspólników. Przede wszystkim należy zauważyć, że z chwilą uzyskania statusu podatnika podatku CIT przez spółkę komandytową, mają do niej zastosowanie przepisy dotyczące opodatkowania tym podatkiem. Na uwagę zasługuje m.in. przepis art. 15e ustawy o CIT, który zawiera katalog kosztów poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych, które powinny być wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.

Katalog ten wymienia m.in. usługi doradcze, badania rynku, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Niejednokrotnie usługi te są świadczone przez wspólników spółek komandytowych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 26 lutego 2021 roku (0114-KDIP2-2.4010.361.2020.1.JG) zauważa, że: wspólnicy spółki podejmują decyzję najważniejszą – o utworzeniu spółki, tym samym uczestniczą w jej zarządzaniu wywierając wpływ na decyzje gospodarcze jednostki. Powyższe przesądza zatem o istnieniu powiązań o charakterze ustrojowym pomiędzy wspólnikami spółki osobowej, niemającej osobowości prawnej, o których mowa w art. 11a ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy o CIT. W rozpatrywanej sprawie, zgodnie z przywołanymi przepisami, stwierdzić należy, że wspólnicy będą osobami powiązanymi wobec spółki, zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy o CIT. Zgodnie więc ze stanowiskiem Dyrektora KIS, wspólnicy spółki komandytowej są uznawani za podmiot powiązany w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy o CIT, a więc spółka nie będzie mogła zaliczać do kosztów uzyskania przychodów kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem przez nich usług o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT. Należy mieć jednak na uwadze wyjątki uregulowane w przepisie art. 15e ust. 11 ustawy o CIT.

UWAGA | W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.