15 marca br. (poniedziałek) mija termin na złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Wnioski o wsparcie z ZUS można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 

Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. przysługuje płatnikom określonych branż, którzy spełniają następujące warunki:

  • byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek przed 30 czerwca 2020 r.,
  • przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.,
  • złożyli deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. do 31 października 2020 r.

 

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/15-marca-mija-termin-na-zlozenie-wniosku-o-zwolnienie-z-oplacania-skladek-za-lipiec-sierpien-i-wrzesien-2020-r_/3911841

 

Kontakt z ZUS

ü    Kontakt telefoniczny z ZUS

ü    Kontakt telefoniczny do Doradców ds. ulg i umorzeń

ü      E-wizyta w ZUS

ü      E-wizyta w ZUS w polskim języku migowym

ü      Umów się telefonicznie na wizytę w ZUS

 

Z upoważnienia Zastępcy Dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Bielsku-Białej Pana Marcina Tomeckiego.