Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z dniem 27 lutego br., obowiązujące dotychczas obostrzenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 zostały przedłużone do dnia 14 marca 2021 r.

Ponadto, w nowym rozporządzeniu wprowadzono następujące regulacje:

-       obowiązek zakrywania ust i nosa wyłącznie przy pomocy maseczki – wyłączono możliwość używania innych środków ochronnych, w tym m.in. przyłbic, szalików, kominów, 

-       obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny przez osoby przekraczające granicę lądową Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Czeską oraz Republiką Słowacką (niezależnie od środka transportu) w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – z tego obowiązku zwolnione są m.in. osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu,

o   w przypadku, gdy przekroczenie granicy lądowej Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Czeską oraz Republiką Słowacką (niezależnie od środka transportu) nastąpi w innym celu, niż określony powyżej (a zatem przez osoby, które nie miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polski), obowiązkowo należy posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu, i przedłożyć na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji wynik tego testu w języku polskim albo w języku angielskim – co jednocześnie zwalnia z obowiązku odbycia kwarantanny,

o   Od powyższych regulacji są wyjątki – nie stosuje się tych przepisów w przypadku przekraczania granicy przez osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, 3, 5, 6, 9, 10, 14, 15 i 18 ww. rozporządzenia, m.in. osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej, a także osoby, które przekraczają granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym (osoby te są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonywanie czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym dokumentem wystawionym przez pracodawcę w języku polskim albo w języku angielskim).

-       wprowadzono dodatkowe obostrzenia w województwie warmińsko-mazurskim (z uwagi na to, że jest obszarem szczególnie zagrożonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2).

W załączeniu przesyłamy treść ww. rozporządzenia.

  

UWAGA | W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.