Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, w nawiązaniu do informacji otrzymanej od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych O/Bielsko-Biała przesyła opracowanie, dotyczące współpracy ZUS z Polskim Funduszem Rozwoju SA. przy obsłudze wniosków o subwencje w ramach programu Tarcza Finansowa PFR 2.0. Udostępniamy PFR informacje dotyczące przedsiębiorców będących płatnikami składek, którzy starają się o subwencję.

Do PFR udostępniamy, m. in. informacje o saldzie na koncie płatnika:

  • czy płatnik składek zalegał ze składkami na ubezpieczenia społeczne na 31 grudnia 2019 r., na 31 grudnia 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku o subwencję,
  • czy zadłużenie nie przekraczało kwoty 8,70 zł,
  • czy zadłużenie albo jego część była objęta ulgą (układem ratalnym lub odroczeniem terminu płatności),
  • czy płatnik złożył wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek.

 

Jaki złożyć wniosek o potwierdzenie danych przekazanych przez ZUS do PFR?

Płatnik, może wystąpić do ZUS z wnioskiem o uzyskanie informacji, jakie dane przekazaliśmy do PFR - wniosek RD-3 + załącznik RD-PFR.

 

Warunki otrzymania subwencji finansowej w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0:

Przypominamy, że jednym z warunków, które musi spełnić przedsiębiorca, aby otrzymać subwencję finansową w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 jest nie posiadanie przez przedsiębiorcę zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na 31 grudnia 2019 r. lub na 31 grudnia 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku o subwencję (wystarczy spełnienie warunku w jednej z tych dat).

 

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/wspolpraca-zus-z-pfr/3813313

 

Kontakt z ZUS: