Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Informujemy, iż w dniu 25.01.2021 r. opublikowana została w Dzienniku Ustaw RP ustawa z dnia 21.01.2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z ww. aktem w art. 31zp ust. 1 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dodano pkt 3a, co oznacza, że:

 

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS zwany płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do dnia 15 marca 2021 r. - w przypadku składek, o których mowa w art. 31zo ust. 8, należnych za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., jeżeli płatnik składek prowadzi, na dzień złożenia wniosku, działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), jako rodzaj przeważającej działalności, kodem:

 

59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 71.11.Z, 90.03.Z, 90.04.Z albo jeżeli płatnik świadczy usługi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, oznaczone kodem 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z, bądź prowadzi muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach niebędące instytucją kultury, o zakończonym procesie organizacji muzeum i wpisanym do wykazu muzeów, o którym mowa w art. 5b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 stycznia 2021 r. ukazał się Dziennik Ustaw (poz. 187), zawierający ustawę odraczającą po raz kolejny datę wprowadzenia do polskiego systemu prawa handlowego nowego rodzaju spółki  - prostej spółki akcyjnej (PSA) do 1 lipca 2021r.

 

Przypomnijmy – PSA w założeniu ma być formą prawną najatrakcyjniejszą dla start-up’ów. Mimo podobieństwa do spółki akcyjnej, ma ona wiele zalet charakterystycznych dla sp. z o.o., jednocześnie uproszczono zasady jej funkcjonowania w stosunku do sp. z o.o. jak i S.A. Wiele wskazuje na to, że po wprowadzeniu do systemu, PSA może z z czasem zacząć wypierać tradycyjne formy prowadzenia biznesu.

 

Wśród cech charakterystycznych dla PSA, warto zwrócić uwagę na następujące:

  1. Możliwość łatwego powołania (elektronicznie lub aktem notarialnym),
  2. Możliwość odroczenia wniesienia wkładów do 3 lat,
  3. Niska wartość kapitału zakładowego (1 PLN)  i możliwość jego zmiany bez zmiany statutu,
  4. Dowolność w konstruowaniu postanowień umowy spółki,
  5. Możliwość wnoszenia wkładów w postaci świadczenia pracy,
  6. Możliwość wprowadzenia akcji beznominałowych (wydawanych w zamian za know-how, opracowania pomysłu na innowacyjny produkt lub usługę),
  7. Łatwość rozwiązywania spółki – bez przeprowadzania procedury likwidacyjnej,
  8. Brak obowiązku rady nadzorczej.

 

Mimo, iż w założeniach ustawy PSA miałaby być dedykowana start-up’om, nie wprowadzono żadnych ograniczeń sektorowych. Założyć taką spółkę będzie mógł każdy przedsiębiorca.

 

Kancelaria MSDS Legal z przyjemnością podejmie się konsultacji w zakresie tworzenia PSA oraz wdrożenia jej do Państwa biznesów.

 

UWAGA | W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.