Z upoważnienia Zastępcy Dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Bielsku-Białej Pana Marcina Tomeckiego, przypominamy, że od 30 grudnia br. osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą złożyć wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe oraz o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. w ramach Tarczy antykryzysowej 6.0.

Dodatkowe branże mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

 

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-6_0-jakie-wnioski-mozna-zlozyc-od-30-grudnia/2721752

 

Wnioski o wsparcie z ZUS można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

Warunkiem skorzystania ze świadczenia jest:

  • uzyskanie przychodu w październiku albo listopadzie 2020 r. niższego co najmniej o 40% w stosunku do uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.,
  • wcześniejsze skorzystanie ze świadczenia postojowego,
  • przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie COVID-19.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/jednorazowe-dodatkowe-swiadczenie-postojowe-dla-osoby-prowadzacej-dzialalnosc-gospodarcza/2718648

 

Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Przysługuje płatnikom, którzy spełniają następujące warunki:

  • byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek przed 30 czerwca 2020 r.,
  • przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.,
  • złożyli deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. do 31 października 2020 r.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-oplacania-skladek-za-lipiec-sierpien-i-wrzesien-2020-r_-dla-platnikow-z-okreslonych-branz-na-podstawie-tarczy-antykryzysowej-6_0/2718628

 

 Zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r.

Przysługuje płatnikom, którzy:

  • byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek przed 30 czerwca 2020 r.,
  • przychód z działalności uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w listopadzie 2019 r.,
  • złożyli deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za listopad 2020 r. najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. (chyba, że są zwolnieni z tego obowiązku),
  • złożą wniosek o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacania-skladek-za-listopad-2020-r_-dla-platnikow-z-okreslonych-branz/2718738

Kontakt z ZUS: