Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

  

Informujemy, iż Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii przewiduje szereg rozwiązań mających na celu wprowadzenie instytucji tzw. sygnalistów oraz ochronę tych osób przed działaniami odwetowymi. Za sprawą ww. dyrektywy, polskie prawo chronić będzie sygnalistów, czyli osoby dokonujące zgłoszenia naruszeń prawa Unii, pracujące w sektorze prywatnym lub publicznym, które uzyskały informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą (definicja ta może zostać rozszerzona przez ustawodawcę krajowego, w tym również na zgłoszenia naruszeń przepisów prawa polskiego). Dyrektywa ustanawia ochronę dla osób zgłaszających naruszenia objęte zakresem stosowania aktów Unii, takich jak: zamówienia publiczne, bezpieczeństwo transportu i produktów, ochrona konsumentów, środowiska, prywatności i danych osobowych czy zdrowia publicznego.

 Zgodnie z nowymi regulacjami, co do zasady w każdej instytucji zatrudniającej co najmniej 50 osób (w sektorze publicznym – bez ograniczeń), będzie musiała powstać procedura zgłaszania nieprawidłowości czy nadużyć w miejscu pracy, a na pracodawcach będą ciążyć m.in. następujące obowiązki:

  1. Wprowadzenie procedur umożliwiających zgłaszanie nieprawidłowości w ramach funkcjonowania określonego podmiotu oraz mechanizmów ochronnych dla osób dokonujących zgłoszeń,
  2. Weryfikacja i analiza zgłoszeń, w tym ustalenie sposobu prowadzenia działań wynikających z dokonanych zgłoszeń.

 

Dyrektywa ustanawia minimalny zakres ochrony, a zatem polski ustawodawca może rozszerzyć jej zakres zastosowania.

Zaznaczamy, że jeszcze nie wprowadzono ww. rozwiązań do krajowego porządku prawnego, a zatem nie są to przepisy obowiązujące. Implementacja ww. dyrektywy w polskim systemie prawnym musi nastąpić do dnia 17 grudnia 2021 r. (w przypadku podmiotów prywatnych zatrudniających od 50 do 249 pracowników do dnia 17 grudnia 2023 r.).

 

Zarządzeniem nr 229 z dnia 1 grudnia 2020 r. Prezes Rady Ministrów zwrócił się do Ministra właściwemu do spraw pracy o przygotowanie odpowiedniego projektu ustawy, jednakże na ten moment projekt ten nie został jeszcze sporządzony.

Będziemy na bieżąco informować Państwa o postępie prac legislacyjnych.

 

UWAGA | W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.