Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k. 

 

W związku ze zbliżającym się końcem 2020 roku, ponownie przypominamy, iż nowelizacja Kodeksu cywilnego, która weszła w życie dnia 9 lipca 2018 r., zmieniła zasady obliczania upływu terminu przedawnienia.

Zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 118 k.c., koniec terminu przedawnienia przypada co do zasady na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. W praktyce oznacza to ułatwienie oraz ujednolicenie zasad obliczania terminu przedawnienia, poprzez wydłużenie terminów przedawnienia do dnia 31 grudnia danego roku.

Co ważne, przepisy przejściowe do ustawy nowelizującej wskazują, iż do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie tej ustawy  (tj. dnia 9 lipca 2018 r.) i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych co do zasady stosuje się nowe przepisy, ale ta zasada nie dotyczy przysługujących konsumentowi roszczeń, do których stosuje się dotychczasowe przepisy o terminach przedawnienia (termin przedawnienia roszczeń konsumenta przeciwko przedsiębiorcy nie ulega zatem przedłużeniu do ostatniego dnia roku kalendarzowego).

 

W sprawach, w których termin przedawnienia upływa już dnia 31 grudnia 2020 r., sugerujemy niezwłocznie podjąć działania mające na celu przerwanie biegu przedawnienia.

 

Bieg przedawniania przerywa się przez m.in. każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

Przykładowo, czynnością taką prowadzącą do przerwania biegu przedawnienia jest wytoczenie powództwa. 

 

Na marginesie wskazujemy, iż w doktrynie istnieją rozbieżności odnośnie warunków zakwalifikowania zawezwania do próby ugodowej jako okoliczności powodującej przerwanie biegu przedawnienia. W najbliższym czasie Sąd Najwyższy ma pochylić się nad tym istotnym zagadnieniem i rozstrzygnąć tą wątpliwość. W związku powyższym, w razie konieczności doprowadzenia do przerwania biegu przedawnienia, wskazujemy, że obecnie pewniejszym środkiem jest np. wniesienie pozwu.

 

UWAGA | W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.