Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Informujemy, iż od dnia 28.11.2020 r. (sobota) zacznie obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26.11.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie z dnia 9.10.2020 r.

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany.

 

  1. Nadal obowiązuje obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej na dotychczasowych zasadach. Bardzo ważną zmianą dla pracowników i pracodawców jest obowiązek noszenia maseczek na terenie zakładu pracy – obowiązek zakrywania ust i nosa będzie obowiązywał wszystkich pracowników, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba.
  2. Dotychczasowe zakazy i ograniczenia prowadzenia działalności zostają utrzymane do dnia 27.12.2020 r.
  3. W zakresie działalności hoteli zniesiono prawo do korzystania z basenów, sal fitness oraz innych pomieszczeń sportowo-rekreacyjnych przez gości hotelowych. Posiłki goście hoteli będą mogli spożywać tylko po dostarczeniu ich przez obsługę do pokoju.
  4. Zniesione zostaną ograniczenia co do branż w galeriach handlowych, nadal jednak obowiązują wymagania reżimu sanitarnego, tj. zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu oraz ograniczenia ilościowe osób przebywających w sklepach.
  5. Nadal będą obowiązywać tzw. godziny dla seniorów w sklepach – od poniedziałku do piątku w godzinach 10-12.
  6. Możliwe będzie otwarcie stoków narciarskich oraz wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego związanego z działalnością stoku.
  7. Przemieszczanie się małoletnich - Do dnia 27 grudnia 2020 r., od poniedziałku do piątku w dniach, w których szkoły lub placówki oświatowe prowadzą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze lub opiekuńcze, w godzinach 8.00–16.00, przemieszczanie się małoletnich do ukończenia 16. roku życia może się odbywać wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.

 

Jednocześnie informujemy, iż ww. rozporządzenie realizuje I etap planu działania rządu, tzw. „100 dni solidarności”. Kolejny etap wprowadzony zostanie po 27.12.2020 r. (https://www.gov.pl/web/koronawirus/100-dni-solidarnosci-w-walce-z-covid-19?fbclid=IwAR3EaNlwk0A1JIus25e_0J3QehEg3eP2i8Avac866-NCm9u-Y-QlsP3d2uA)