Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Informujemy, iż od 1 stycznia 2021 r. (po przesunięciu terminu wejścia w życie nowelizacji przez tzw. ustawę o COVID-19) niektórymi przepisami o ochronie konsumentów zostanie również objęta osoba fizyczna, która zawiera z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego (wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG).

Po wejściu w życie zmian, pozycja niektórych przedsiębiorców zostanie zatem zrównana z pozycją konsumentów. Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą będzie objęta ochroną przewidzianą dla konsumentów w następujących zakresach:

  1. klauzul abuzywnych (niedozwolonych);
  2. rękojmi za wady;
  3. prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

 

Nowelizacja ma na celu poszerzenie ochrony przewidzianej dla konsumentów na osoby, które mimo profesjonalnego charakteru działalności, pozostają w pozycji słabszej i mniej poinformowanej od drugiej strony umowy. Słabsza pozycja wynika z tego, że dany przedsiębiorca nie zajmuje się zawodowo tym, czego dotyczy umowa.

 

Zamiarem ustawodawcy było objęcie ochroną przewidzianą w odniesieniu do konsumentów także osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, gdy zawiera ona z przedsiębiorcą umowę niezwiązaną bezpośrednio „z branżą lub specjalizacją, którą ta osoba wykonuje/reprezentuje” (druk Nr 3622, Sejm RP VIII kadencji, uzasadnienie, s. 3).

 

Dotychczas, przedsiębiorca zawierający transakcję z drugim przedsiębiorcą nie miał szczególnych uprawnień ochronnych, a umowa w stosunkach tzw. B2B mogła dowolnie kształtować prawa i obowiązki obu stron, w tym np. ograniczać lub nawet wyłączać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

Co ważne, nowelizacja może wiązać się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentach stosowanych przez Państwa w szczególności: wzorach umów, regulaminach sklepów internetowych, ogólnych warunkach sprzedaży, procedurach zwrotu oraz procedurach reklamacyjnych, aby zapisy dotyczące jednoosobowych przedsiębiorców odpowiadały prawom konsumentów w przewidzianym przez przepisy zakresie.

 

W związku z tym, iż nowelizacja wejdzie w życie początkiem 2021 r., sugerujemy już teraz dokonać weryfikacji treści aktualnie posiadanej przez Państwa dokumentacji oraz podjąć działania mające na celu jej dostosowanie do nowych zasad - w czym na Państwa życzenie również służymy pomocą.

 

UWAGA | W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.