Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

  

Tarcza finansowa PFR - obowiązek złożenia dokumentów potwierdzających umocowanie do złożenia wniosku o subwencję

Tym z Państwa, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), przypominamy,  iż zgodnie z § 11 pkt 11 Regulaminu Programu Tarcza Finansowa PFR, przedsiębiorca, który ubiegał się o subwencję z PFR powinien dostarczyć do Banku dokumenty potwierdzające umocowanie osoby reprezentującej Beneficjenta do złożenia wniosku oraz akceptacji i zawarcia Umowy Subwencji Finansowej. 

 

Termin na złożenie tych dokumentów upływa dnia 31 grudnia 2020 r.

 

Niedostarczenie stosownych dokumentów będzie skutkować obowiązkiem zwrotu subwencji.

 

W zależności od sytuacji danego przedsiębiorcy, należy przedstawić następujące dokumenty:

  • pełnomocnictwo (zgodnie z wzorem – załącznik nr 2 do Regulaminu PFR), odpis pełny z KRS lub wyciąg z CEiDG,
  • oświadczenie Beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej (załącznik nr 3 do Regulaminu PFR).

 

Jeżeli wniosek o subwencję składała osoba uprawniona do jednoosobowej reprezentacji spółki – należy złożyć:    

  • pełny odpis z KRS aktualny na dzień zawarcia umowy i dzień złożenia każdego wniosku o subwencję PFR, lub
  • pełny odpis z KRS aktualny na dzień złożenia dokumentów do banku (jeśli dzień złożenia dokumentów był późniejszy niż dzień zawarcia umowy i złożenia każdego wniosku).

 

Jeżeli nie posiadają Państwo stosownego pełnomocnictwa, również z tego powodu, że osoba która składała wniosek do PFR nie była należycie umocowana (jej umocowanie nie wynikało z KRS, CEiDG lub pełnomocnictwa poświadczonego przez notariusza), to należy złożyć oświadczenie o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej, przy czym wzór tego oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

Wzór oświadczenia znajduje się również na stronie:

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html

 

Co ważne, data pełnomocnictwa musi być wcześniejsza niż data złożenia wniosku, natomiast data oświadczenia może być datą bieżącą. 

 

Oświadczenie należy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji, a podpisy na oświadczeniu powinny zostać poświadczone przez notariusza lub złożone w postaci kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

UWAGA | W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.