Informujemy, że na stronie internetowej www.zus.pl opublikowano ważne informacje na temat dokumentowania kwarantanny i izolacji do wypłaty świadczeń w razie choroby i opieki.

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej ZUS.

Link do artykułu:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/0/dokumentowanie-kwarantanny-i-izolacji-do-wyplaty-swiadczen-w-razie-choroby-i-opieki/3648067

 

Z upoważnienia Pana Marcina Tomeckiego Zastępcy Dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Bielsku-Białej.