Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k. 

 

Uprzejmie informujemy, że w środę (28.10) Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT – ustawa w załączeniu do niniejszego maila. Ustawa będzie teraz przekazana do dalszego procedowania w Senacie, który będzie mógł zaproponować wprowadzenie do niej poprawek. Zmiany mają wejść w życie już od 1 stycznia 2021 r. (jednak spółki komandytowe mogą postanowić o stosowaniu zmian od dnia 1 maja 2021 r. – stanowi o tym art. 12 ust. 2 ww. ustawy).

Ustawa przewiduje objęcie zakresem podmiotowym ustawy o podatku dochodowym CIT:

- wszystkich spółek komandytowych (bez względu na skład wspólników);

- niektórych spółek jawnych (mających w składzie wspólników innych niż osoby fizyczne, których beneficjenci będący osobami fizycznymi nie są ujawniani).

 

Ustawa przewiduje co prawda zwolnienie części przychodów dla niektórych komandytariuszy (zwolnienie nie obejmuje komplementariuszy), jednak zwolnione od podatku mają być jedynie kwoty stanowiące 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej, nie więcej jednak niż 60 000 zł takich przychodów uzyskanych w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem. Dotyczyć to ma jednak wyłącznie tych komandytariuszy, którzy nie są członkami zarządu komplementariusza ani nie posiadają więcej niż 5% udziałów komplementariusza. Przedmiotowe zwolnienie dotyczy zarówno komandytariuszy będących osobami prawnymi, jak i osobami fizycznymi.

 

Oznacza to, że ustawodawca zamierza objąć dochody wspólników spółek komandytowych podwójnym opodatkowaniem:

- na poziomie spółki – poprzez obłożenie zysków podatkiem CIT wg stawki 19% lub 9%;  

- na poziomie wspólnika – poprzez obłożenie pobieranych zysków podatkiem PIT wg stawki 19% PIT (od nadwyżki ponad 30.000 zł).

 

Powyższe spowoduje, że  po przekroczeniu progu 30.000 zł realne opodatkowanie dochodów każdego ze wspólników sp.k. sięgnie:

- 24,39% (w przypadku małych sp.k., uprawnionych do 9% CIT) -  co oznacza realny wzrost obciążeń podatkowych o 5,39%;

- 34,39% (w przypadku sp.k. objętych 19% CIT) - co oznacza realny wzrost obciążeń podatkowych o 15,39%.

 

W praktyce oznaczać to będzie przyjęcie dwóch progów podatkowych dla wspólników sp.k. dla dochodów z każdej ze spółek komandytowych, w której dana osoba uczestniczy:

- 9% lub 19% - dla dochodów do 30.000 zł uzyskiwanych w każdej ze spółki spółce komandytowej;

- 24,39% lub 34,39% dla nadwyżki ponad 30.000 zł.

 

Zgodnie z uzasadnieniem ustawodawca uznał funkcjonowanie na rynku ponad 70 tys. spółek komandytowych (zwłaszcza struktur hybrydowych typu Sp. z o.o. sp.k., jak i S.A. sp.k.) za niepożądane z uwagi na fakt, że twory te rzekomo mają służyć celom optymalizacyjnym. Mamy świadomość, że powyższa ustawa ma krytyczne znaczenie dla planowania obciążeń podatkowych na najbliższe lata.

 

Wedle założeń ustawy, większość przepisów ma wejść w życie od dnia 1 stycznia 2021 r. (z możliwością wydłużenia tego okresu dla spółek komandytowych do dnia 1 maja 2021 r.).

 

Okres na podjęcie decyzji o ewentualnej zmianie formy organizacyjnoprawnej prowadzonej działalności jest więc bardzo krótki, biorąc także pod uwagę obniżoną wydajność sądów z uwagi na panujący w kraju stan epidemii.

 

Oczywiście w razie wyrażenia woli zapoznania się ze szczegółami uchwalonego Projektu ustawy, służymy pomocą: Zespół MSDS Legal.

 

UWAGA | W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.