Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

  

Informujemy, iż w ramach procesu legislacyjnego ustawy z dnia 22 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, przyjęto poprawkę, zgodnie z którą dodatek w wysokości 100 % wynagrodzenia przysługiwać ma wszystkim pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na COVID-19 lub podejrzanych o zakażenia, a nie tylko tym skierowanym do pracy.

Ponadto utrzymano rozwiązania przewidziane w pierwotnym projekcie ustawy, w szczególności:

Naruszenie przez przedsiębiorców nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w związku z COVID-19 podstawą do odmowy udzielania pomocy publicznej (w momencie ubiegania się o udzielenie pomocy publicznej obowiązek złożenia oświadczenie o nienaruszeniu tych zakazów/nakazów pod rygorem odpowiedzialności karnej),

Ustawowe uregulowanie możliwości świadczenia pracy zdalnej w okresie obowiązkowej kwarantanny za zgodą pracodawcy za wynagrodzeniem (bez prawa do świadczenia chorobowego),

Ustawowa regulacja nakazu zakrywania ust i nosa (do tej pory tę materię regulowało wyłącznie rozporządzenie),

Podwyższenie do 1000 zł kary grzywny za nieprzestrzeganie nakazów lub zakazów zawartych w przepisach o zapobieganiu chorobom zakaźnym – w tym za brak lub niewłaściwe noszenie maseczki,

Uprawnienie do odmowy sprzedaży towarów w razie braku maseczki podczas zakupów,

Możliwość zawieszenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital w wykonaniu obowiązków i wyznaczenie na jego miejsce pełnomocnika w razie niewykonania lub nienależytego wykonania wydanych mu poleceń nałożonych przez władze publiczne,

Wyłączenie z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii personelu medycznego walczącego z COVID-19,

Prawo do 100 % uposażenia w przypadku kwarantanny lub izolacji funkcjonariuszy służb mundurowych spowodowanych wykonywaniem czynności w okresie epidemii.

 

Ustawa będzie oczekiwać teraz na podpis Prezydenta.

  

UWAGA | W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.