Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Informujemy, iż dnia 22 października 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Druk nr 683), która zakłada wprowadzenie m.in. następujących zmian:

Naruszenie przez przedsiębiorców nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w związku z COVID-19 podstawą do odmowy udzielania pomocy publicznej (w momencie ubiegania się o udzielenie pomocy publicznej obowiązek złożenia oświadczenie o nienaruszeniu tych zakazów/nakazów pod rygorem odpowiedzialności karnej),

Ustawowe uregulowanie możliwości świadczenia pracy zdalnej w okresie obowiązkowej kwarantanny za zgodą pracodawcy za wynagrodzeniem (bez prawa do świadczenia chorobowego),

Ustawowa regulacja nakazu zakrywania ust i nosa (do tej pory tę materię regulowało wyłącznie rozporządzenie),

Podwyższenie do 1000 zł kary grzywny za nieprzestrzeganie nakazów lub zakazów zawartych w przepisach o zapobieganiu chorobom zakaźnym – w tym za brak lub niewłaściwe noszenie maseczki,

Uprawnienie do odmowy sprzedaży towarów w razie braku maseczki podczas zakupów,

Możliwość zawieszenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital w wykonaniu obowiązków i wyznaczenie na jego miejsce pełnomocnika w razie niewykonania lub nienależytego wykonania wydanych mu poleceń nałożonych przez władze publiczne,

Wyłączenie z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii personelu medycznego walczącego z COVID-19,

Podwyższenie wynagrodzenia personelu skierowanego do walki z epidemią z 150 % do 200 % przeciętnego zasadniczego wynagrodzenia,

Prawo do 100 % uposażenia w przypadku kwarantanny lub izolacji funkcjonariuszy służb mundurowych spowodowanych wykonywaniem czynności w okresie epidemii.

 

W załączeniu przesyłamy całą treść uchwalonej ustawy. Zwracamy uwagę, że przesłana ustawa nie jest jeszcze obowiązującym prawem. Zgodnie z przebiegiem procesu legislacyjnego, ustawa została przekazana do Senatu. Po uchwale Senatu Ustawa wraca do Sejmu, a potem będzie jeszcze oczekiwać na decyzję Prezydenta.

 

UWAGA | W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.