Od 15 października br. przedsiębiorcy branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą składać wnioski o wsparcie z ZUS tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Ustawa wprowadza trzy formy wsparcia w ramach Tarczy 5.0.

Świadczenie postojowe

Przysługuje po raz pierwszy osobom prowadzącym przeważającą działalność jako agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni (wg PKD kod 79.11.A, 79.90.A).

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. (2080 zł) nie więcej niż trzykrotnie. Jeżeli świadczenie wcześniej zostało już trzykrotnie wypłacone to nie przysługuje ono ponownie.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-agentow-turystycznych-pilotow-wycieczek-i-przewodnikow-turystycznych/2676663

 

Dodatkowe świadczenie postojowe

Przysługuje osobom, które na dzień złożenia wniosku, prowadziły jako przeważającą działalność jako agenci turystyczni, w zakresie transportu turystycznego, wystawiania i występowania w przedstawieniach teatralnych, operowych, baletowych, cyrkowych, prowadzenia pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków (wg PKD kody 49.39.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z).

Warunkiem jest uzyskanie 75% spadku przychodów w relacji do przychodów w analogicznym miesiącu poprzedniego roku oraz wcześniejsze skorzystanie ze świadczenia postojowego.

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie (2080 zł albo 1300 zł) i przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/dodatkowe-swiadczenie-postojowe/2676719

 

Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Zwolnienie z opłacania należnych składek przysługuje płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw (na podstawie kodu przeważającej działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007), jeśli:

  • byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 30 czerwca 2020 r.
  • przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
  • deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne zostaną złożone za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października br.,
  • wniosek o zwolnienie z opłacania należnych składek zostanie złożony nie później niż do 30 listopada br.

Zwolnienie będzie przysługiwało niezależnie od tego czy zostały opłacone składki za wskazany we wniosku okres.

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek może otrzymać przedsiębiorstwo, które na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku nie było w trudnej sytuacji. Wówczas we wniosku konieczne jest podanie informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku – szczegóły w poniższym linku:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-oplacania-skladek-za-lipiec-sierpien-i-wrzesien-2020-r_-dla-platnikow-z-okreslonych-branz/2676755

 

Więcej informacji na naszej stronie internetowej:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/0/tarcza-5_0-tarcza-branzowa-/3615388

 

Wniosek do ZUS można przekazać:

drogą elektroniczną przez PUE ZUS

(PUE krok po kroku rejestracja i logowanie)

(Jak założysz profil na PUE ZUS za pośrednictwem banku)

(Banki, z którymi współpracuje ZUS)

drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl (link do strony zewnętrznej)

 

Kontakt z ZUS

Kontakt telefoniczny z ZUS od 21 września br.

Kontakt telefoniczny do Doradców ds. ulg i umorzeń.