Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

 Ważne terminy dla przedsiębiorców - przypomnienie

Poniżej przedstawiamy listę obowiązków wraz z podaniem granicznych terminów ich wykonania, o których powinni pamiętać wszyscy przedsiębiorcy prowadzący w Polsce działalność gospodarczą. Jeżeli termin wykonania obowiązku upłynął, a Państwo go nie wykonali, zalecamy jak najszybsze podjęcie działań w tym zakresie.

1. Odbycie zwyczajnego zgromadzenia wspólników (ZZW) za rok 2019 (m.in. w zakresie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.) – do dnia 30 września 2020 r.

2. Zgłoszenie zwyczajnego zgromadzenia wspólników i zatwierdzonych sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) – 15 dni od przeprowadzenia ZZW i zatwierdzenia sprawozdań finansowych.

3. Przeprowadzenie dematerializacji akcji w spółkach akcyjnych i spółkach komandytowo-akcyjnych – rozpoczęcie od dnia 30 września 2020 r., zakończenie do dnia 31 grudnia 2020 r.

4. Złożenie CIT-TP i PIT-TP (ceny transferowe) – do dnia 31 grudnia 2020 r.

5. Złożenie oświadczenia o posiadaniu dokumentacji cen transferowych – do dnia 31 grudnia 2020 r.

6. Ewidencja odpadów w formie papierowej - do dnia 31 grudnia 2020 r. (z tym, że prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie).

7. Terminy złożenia sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami za 2019 r. przedłużono do:

a) dnia 11 września 2020 r. – w odniesieniu do sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz sprawozdań organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

b) dnia 31 października 2020 r. – w odniesieniu do sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (z zastrzeżeniem określonych w ustawie wyjątków).

8. Publikacja sprawozdania merytorycznego organizacji pożytku publicznego (OPP) - do 15 października 2020 r.

9. Zawarcie umowy w sprawie prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w firmach zatrudniających pomiędzy 20-249 pracowników – do dnia 27 października 2020 r.

10. Zgłoszenie schematów podatkowych (MDR) prezentuje się w następujący sposób:

a) schematy krajowe - terminy na raportowanie schematów krajowych są zawieszone (do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii). To znaczy, że dopóki jest stan epidemii, nie trzeba martwić się schematami krajowymi;

b) schematy transgraniczne - promotor musi przekazać informację o schemacie transgranicznym do dnia 31 grudnia 2020 r., a korzystający do dnia 31 stycznia 2021 r.

  

UWAGA | W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.