Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

W załączeniu przesyłamy projekt nowelizacji ustawy o PIT oraz CIT na rok 2021r. przekazany w dniu 17 września 2020r. do wiadomości publicznej. Niektóre rozwiązania projektu mogą w znaczący sposób wpłynąć na wzrost obciążeń podatkowych Państwa spółek.

Zgodnie z założeniami Projektu:

  1. Wszystkie spółki komandytowe (bez względu na skład wspólników)
  2. Niektóre spółki jawne (tj. mające w składzie wspólników inne podmioty niż osoby fizyczne, których beneficjenci będący osobami fizycznymi  nie są ujawniani)

zostaną objęte zakresem podmiotowym ustawy o podatku dochodowym CIT .

 

Projekt przewiduje co prawda zwolnienie części dochodów dla niektórych komandytariuszy (uwaga – projekt nie przewiduje zwolnienia dla komplementariuszy), jednak zwolnione od dochodu mają być jedynie kwoty stanowiące 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej, nie więcej jednak niż 60 000 zł takich przychodów uzyskanych w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem. Dotyczyć to ma jednak wyłącznie tych komandytariuszy, którzy nie są członkami zarządu komplementariusza ani nie posiadają więcej niż 5% udziałów komplementariusza.

 

W przypadku komplementariuszy będących osobami fizycznymi, projekt przewiduje możliwość zaliczania podatku spółki na poczet podatku od pobrań z zysku spółki. Zgodnie z obowiązującym orzecznictwem – zaliczenie takie może mieć miejsce wyłącznie co do zysku z zakończonego już roku obrotowego, po złożeniu zeznania rocznego CIT8. Projektodawca nie przewidział w tym zakresie zaliczenia na poczet podatku od pobrania z zysku komplementariusza, zaliczek na CIT odprowadzonych przez sp.k.

 

Oznacza to, że ustawodawca zamierza objąć dochody wspólników spółek komandytowych podwójnym opodatkowaniem:

  1. Na poziomie Spółki – poprzez obłożenie zysków podatkiem CIT wg stawki 19% lub 9%  
  2. Na poziomie wspólnika – poprzez obłożenie pobieranych zysków podatkiem PIT wg stawki 19% PIT (od nadwyżki ponad 30.000 zł).

 

Powyższe spowoduje, że  po przekroczeniu progu 30.000 zł realne opodatkowanie dochodów każdego ze wspólników sp.k. sięgnie:

  1. 24,39% (w przypadku małych sp.k., uprawnionych do 9% CIT) -  co oznacza realny wzrost obciążeń podatkowych o 5,39%
  2. 34,39% (w przypadku sp.k. objętych 19% CIT) - co oznacza realny wzrost obciążeń podatkowych o 15,39%

 

W praktyce oznaczać to będzie przyjęcie dwóch progów podatkowych dla wspólników sp.k. dla dochodów z każdej ze spółek komandytowych, w której dana osoba uczestniczy:

  1. 9% lub 19% - dla dochodów do 30.000 zł uzyskiwanych w każdej ze spółki spółce komandytowej
  2. 24,39% lub 34,39% dla nadwyżki ponad 30.000 zł

 

Zgodnie z uzasadnieniem ustawodawca uznał funkcjonowanie na rynku ponad 70 tys. spółek komandytowych (zwłaszcza struktur hybrydowych typu Sp. z o.o. sp.k., jak i S.A. sp.k.) za niepożądane z uwagi na fakt, że twory te rzekomo mają służyć celom optymalizacyjnym. Mamy świadomość, że powyższy projekt ma krytyczne znaczenie dla planowania obciążeń podatkowych na najbliższe lata oraz, że nie tylko pomysł, ale i proponowany termin jego wejścia w życie są co najmniej zaskakujące. Dlatego też o trwających pracach legislacyjnych będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

Jako, że wedle projektu większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r., okres na podjęcie decyzji o ewentualnej zmianie formy organizacyjnoprawnej jest więc bardzo krótki. Zaznaczamy, jednak że podjęcie ostatecznych decyzji powinno nastąpić po zakończeniu procesu legislacyjnego i ukazaniu się w Dzienniku Ustaw stosownej ustawy, co powinno nastąpić nie później niż do 30 listopada br.

 

Kancelaria MSDS Legal pracuje nad przygotowaniem propozycji dla tych z Państwa, którzy chcą nadal korzystać z opodatkowania podatkiem liniowym. Zaznaczyć jednak należy, że regulacje wielu z programów pomocowych (PFR, czy dotacje UE) mogą stać na przeszkodzie jakimkolwiek restrukturyzacjom lub przekształceniom. Dlatego też jakakolwiek decyzja w tym przedmiocie winna być poprzedzona gruntowną analizą dokumentów źródłowych związanych z udzieloną pomocą.

 

UWAGA | W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.