Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o zmianach dla wniosków o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj br.

ZUS z urzędu, czyli bez dodatkowego wniosku ponownie rozpatrzy wnioski o zwolnienie z opłacania składek złożone do 30 czerwca br. przez płatników, którzy:

  • posiadali nadpłatę,
  • dokonali płatności składek, które pokryły składki za okresy objęte złożonym wnioskiem.

Wnioski te zostaną rozpatrzone nawet wtedy, gdy wcześniej ZUS odmówił zwolnienia z opłacania składek.

 

Przepisy wchodzą w życie 20 września 2020 r.  - po tym terminie możliwe będzie umorzenie składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej.

 

Jeżeli w związku z umorzeniem składek powstanie nadpłata, to zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych składek lub będzie podlegać zwrotowi na wniosek płatnika.

 

Szczegółowe wyjaśnienia znajdują się na stronie internetowej ZUS:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-dla-wnioskow-o-zwolnienie-z-oplacania-skladek-za-marzec-kwiecien-i-maj/3532337

 

Z upoważnienia Zastępcy Dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Bielsku-Białej Pana Marcina Tomeckiego.