Przesyłamy aktualne informacje, dotyczące przekazywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych danych do Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w przypadku złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu Tarczy Finansowej PFR. Przekazujemy dane odnośnie stanu zatrudnienia oraz salda na koncie płatnika

Przedsiębiorca może złożyć wniosek do ZUS w celu uzyskania informacji jakie dane przekazaliśmy do PFR lub jakie dane są zaewidencjonowane w ZUS.

 

Aktualne informacje według jakich zasad przekazujemy dane oraz jak złożyć wniosek o potwierdzenie informacji przekazanych przez ZUS do PFR, w poniższym linku:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zlozyles-wniosek-o-udzielenie-subwencji-finansowej-w-ramach-projektu-tarcza-finansowa-polskiego-funduszu-rozwoju-s_a_-pfr-dowiedz-sie-jakie-dane-przekazalismy-do-pfr-w-celu-weryfikacji-twojego-wniosku/3394853

 

W załączeniu przesyłam również bieżący numer magazynu ZUS dla Biznesu.

 

Z upoważnienia Pana Marcina Tomeckiego Zastępcy Dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Bielsku-Białej