Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

 Dnia 1 lipca 2020 r. wchodzi w życie Ustawa z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Przyjęta nowelizacja wprowadza zmiany obejmujące między innymi:

  • Dostosowanie przepisów o podatku dochodowym (PIT i CIT) do PKWiU, polegające na uwzględnieniu nowych symboli i nazw grupowań,
  • Reformę zasad zwiększania przychodów lub wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów oraz odpowiedzialności solidarnej w zakresie podatku VAT, w przypadku dokonania przez podatnika zapłaty należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów VAT,
  • Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu płatności na rachunek spoza białej listy, z trzech do siedmiu dni. Ustawa zmienia również organ, do którego zawiadomienie powinno zostać złożone.
  • Wprowadzenie nowych regulacji przeciwko unikaniu opodatkowania, zgodnie z którymi spółka nie może uznać za koszty uzyskania przychodów hipotetycznych kosztów finansowania własnego, gdy podatnik lub podmiot powiązany dokonują nieuzasadnionych ekonomicznie czynności,
  • Doprecyzowanie przepisów w zakresie opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej (tzw. IP Box). Ustawa wprowadza obowiązek stosowania ceny rynkowej nie tylko do ustalenia dochodu, lecz również straty z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Dodatkowo dochód (stratę) należy ustalać zgodnie z art. 7 ust 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • Rozszerzenie definicji „deklaracji”,
  • Wprowadzenie zmian w zakresie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z tytułu stypendium doktoranckiego,
  • Doprecyzowanie brzmienia przepisów w zakresie ustalanie zaliczek na podatek dochodowy w przypadku zatorów płatniczych,
  • Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących wyboru opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r., z wyjątkiem przepisów: dostosowujących przepisy podatkowe do PKWiU z 2015 r., przepisów dotyczących opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, przepisu wprowadzającego szczególną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz przepisu określającego zasady obliczania zaliczek w przypadku zatorów płatniczych, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.

 

UWAGA | W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.