Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

W odpowiedzi na coraz częściej pojawiające się pytania dotyczące skutków podatkowych wynikających z otrzymanej pomocy finansowej w ramach Tarczy Antykryzysowej, przedstawiamy wyjaśnienia dot. skutków uzyskania poszczególnych form pomocy.

Subwencja PFR z Tarczy Finansowej

Otrzymanej z Polskiego Funduszu Rozwoju subwencji podatnik nie zalicza do przychodów podatkowych w PIT i CIT (operacja jest w tym zakresie neutralna podatkowo). W przypadku zwrotu otrzymanej subwencji, podatnik nie zalicza do kosztów uzyskania przychodów kwoty zwróconego dofinansowania. Oddanie subwencji jest także neutralne podatkowo. 

Wydatki sfinansowane z otrzymanej subwencji podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w podatku PIT lub CIT (pod warunkiem spełniania ogólnych warunków zaliczalności wydatków w koszty podatkowe). Sytuacji tej nie zmienia ewentualne umorzenie subwencji.

Nie ma przeciwwskazań, by płatności za faktury kosztowe dokonywać w całości z konta subwencji (nawet podatek VAT). Nie ma także przeszkód, by z subwencji przelewać do US zobowiązania z tytułu podatku VAT. Otrzymana subwencja może zasadniczo stanowić pokrycie m.in. wynagrodzeń pracowników, kosztów zakupu towarów i materiałów, kosztów usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym, zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Na obecną chwilę, w przypadku umorzenia subwencji, podatnik jest obowiązany zaliczyć do przychodów wartość umorzonego dofinansowania. Zgodnie jednak z komunikatem wydanym przez PFR, możliwość dokonania w 2021 r. częściowego zwolnienia z podatku dokonanych umorzeń analizowana będzie przez Ministerstwo Finansów we współpracy z PFR.

Oficjalny komunikat Polskiego Funduszu Rozwoju w sprawie zasad opodatkowania subwencji finansowych znajduje się w poniższym linku.

 https://sasiedzisasiadom.pl/images/Zalaczniki/Komunikat_PFR_6.pdf

Warunki umorzenia subwencji z PFR:

Zgodnie z warunkami przyznanych subwencji, mają być one umarzane tym podatnikom, którzy będą prowadzić działalność gospodarczą przez 12 miesięcy od dnia ich przyznania (maksymalny poziom umorzenia to 75% otrzymanego dofinansowania).

W zależności od rodzaju podatnika, warunki umorzenia kształtują się następująco:

  1. a)    mikroprzedsiębiorca– kontynuowanie prowadzenia działalności przez 12 miesięcy (25% umorzenia) oraz utrzymanie średniego stanu zatrudnienia na koniec 12 miesiąca kalendarzowego licząc od pełnego miesiąca po dniu udzielenia subwencji (do 50% umorzenia);
  2. b)   mały i średni przedsiębiorca – kontynuowanie prowadzenia działalności przez 12 miesięcy (25% umorzenia) oraz utrzymanie średniego stanu zatrudnienia na koniec 12 miesiąca kalendarzowego licząc od pełnego miesiąca po dniu udzielenia subwencji (do 25% umorzenia) oraz poniesienie straty na sprzedaży (do 25% umorzenia).

Jeżeli chodzi o warunek poniesienia straty na sprzedaży (mali i średni przedsiębiorcy), to ma być ona liczona w okresie 12 miesięcy, licząc od:

- pierwszego miesiąca, w którym przedsiębiorca odnotował stratę po 1 lutego 2020 r., lub

- miesiąca, w którym PFR podjął decyzję o przyznaniu subwencji.

Jeżeli tak wyliczona strata wyniesie więcej niż 25% kwoty otrzymanej subwencji, to podmiot nie będzie musiał zwracać tych 25% dofinansowania (gdy strata będzie niższa, umorzenie będzie także odpowiednio niższe).

Więcej szczegółowych informacji na temat wsparcia finansowego dla firm w ramach Tarczy Finansowej znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów - link poniżej.

Oficjalny komunikat Ministerstwa Finansów.

 

Mikropożyczka

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o Tarczy Antykryzysowej 2.0 (art. 15zzd ust. 10) umorzenie pożyczki wraz z odsetkami nie stanowi przychodu. Równocześnie nie wpływa to na możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków finansowanych z otrzymanych środków. W tym zakresie znajdują zastosowanie zasady ogólne.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Urzędów Pracy

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Urzędu Pracy nie stanowi przychodu, jeśli wydatki nie są kosztem uzyskania przychodu. Jeśli wynagrodzenie pracowników oraz należne od nich składki ZUS w części w jakiej zostały sfinansowane z Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, to sfinansowanie tych kosztów również nie stanowi przychodu podatkowego. Analogicznie, jeśli zdecydujemy się na zaliczenie wydatków do kosztów, wówczas będziemy zobowiązani wykazać przychód. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, bilans księgowy przedsiębiorcy będzie neutralny.
W przypadku podatników na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, sfinansowanie tych kosztów nie stanowi przychodu podatkowego.

Założenia obowiązują dla dofinansowań z Powiatowych oraz Wojewódzkich Urzędów Pracy.

Dofinansowanie dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników od Starosty (PUP)

Dofinansowanie do działalności gospodarczej z Urzędu Pracy nie jest przychodem, jeśli wydatki nie stanowią kosztów uzyskania przychodu. Sytuacja analogiczna jak w przypadku dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Przedsiębiorca może zaliczyć wydatki do kosztów i wykazać równocześnie przychód. Może również nie zaliczać wydatków i nie wykazywać przychodu. Bilans pozostanie taki sam.

Zwolnienie ze składek ZUS

Zwolnienie z ZUS nie jest przychodem dla przedsiębiorców, którzy opłacają składki wyłącznie za siebie, jak również dla tych, którzy zatrudniają pracowników (art. 15zx ustawy o Tarczy Antykryzysowej). Warto pamiętać o tym, że zwolnione składki nie mogą być kosztem uzyskania przychodu, tak jak zazwyczaj. W przypadku właściciela składka zdrowotna (7,75%) nie podlega odliczeniu od zaliczki na podatek dochodowy.

W przypadku pracowników kosztem uzyskania przychodu jest lista płac netto powiększona o podatek PIT, a także ewentualne 50% składek ZUS (w przypadku firm od 10 do 49 pracowników).

Świadczenie postojowe

Zgodnie z art. 52m ust. 1 ustawy PIT świadczenie postojowe nie stanowi przychodu. Świadczenie postojowe nie jest również pomocą publiczną.

UWAGA | W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.