Przesyłam ważne informacje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczące zwolnienia z obowiązku opłacania składek.

Uzyskanie zwolnienia z opłacania składek uwarunkowane jest przesłaniem deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zwolnienie-z-oplacania-skladek-konieczne-deklaracje-rozliczeniowe-i-imienne-raporty-miesieczne/3437988

 

Dokumenty należy złożyć do ZUS do 30 czerwca br. (za wyjątkiem płatników składek zwolnionych z obowiązku ich składania):

  • drogą elektroniczną za pomocą programu PŁATNIK (bez względu na liczbę zatrudnionych osób),
  • drogą elektroniczną poprzez aplikację e-Płatnik, powiązaną z profilem płatnika na PUE ZUS (przy zatrudnianiu do 100 osób),
  • w formie papierowej przy rozliczaniu składek za 5 lub mniej osób.

 

Przypominamy, że 30 czerwca br. upływa termin, w którym można złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/do-30-czerwca-mozna-skladac-wniosek-o-zwolnienie-ze-skladek/3433525

Wniosek do ZUS można przekazać:

  •   drogą elektroniczną przez PUE ZUS

             (PUE krok po kroku rejestracja i logowanie)

             (Jak założysz profil na PUE ZUS za pośrednictwem banku)

             (Banki, z którymi współpracuje ZUS)

 

Kontakt z ZUS:

 

Z upoważnienia Pana Marcina Tomeckiego Zastępcy Dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Bielsku-Białej