Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje dane do Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w przypadku złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu Tarczy Finansowej PFR. Przekazujemy informacje, dotyczące stanu zatrudnienia oraz salda na koncie płatnika

Mogą Państwo złożyć wniosek do ZUS w celu uzyskania informacji jakie dane przekazaliśmy do PFR lub jakie dane są zaewidencjonowane w ZUS.

Szczegółowe informacje według jakich zasad przekazaliśmy dane oraz jak złożyć wniosek o potwierdzenie informacji przekazanych przez ZUS do PFR, znajdą Państwo w załączonym linku:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zlozyles-wniosek-o-udzielenie-subwencji-finansowej-w-ramach-projektu-tarcza-finansowa-polskiego-funduszu-rozwoju-s_a_-pfr-dowiedz-sie-jakie-dane-przekazalismy-do-pfr-w-celu-weryfikacji-twojego-wniosku/3394853

Z upoważnienia Zastępcy Dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Bielsku-Białej Pana Marcina Tomeckiego.