Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

W temacie działającej już od kilku dni Tarczy Finansowej PFR, przesyłamy uzupełniające informacje dotyczące przeznaczenia otrzymanej subwencji. Zasady poniższe dotyczą zarówno mikro– jak i małych i dużych firm.

  1. Przeznaczenie subwencji na m.in. wypłatę wynagrodzeń dla pracowników

Otrzymana subwencja może zostać przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Do takich kosztów należy m.in. zaliczyć:

wypłatę wynagrodzeń dla pracowników,

opłacenie czynszu lub spełnienie świadczeń z umów zawartych z kontrahentami,

przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości subwencji.

Subwencja nie będzie mogła zostać wykorzystana na:

  • dokonanie rozliczeń z podmiotami powiązanymi
  • finansowanie nabycia (przejęcia) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz wykorzystania subwencji w celu akwizycji).

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta określać będzie umowa zawarta przez PFR z Beneficjentem.

 

  1. Łączenie subwencji z innymi rodzajami dofinansowań

Wsparcie otrzymane w ramach Tarczy Finansowej PFR można łączyć z innymi rodzajami wsparcia związanymi z COVID-19, m.in. z pomocą de minimis, pożyczką z BGK.

Jeżeli wsparcie nie stanowi pomocy publicznej – możliwe jest łączenie dofinansowań bez ograniczeń.

Jeżeli wsparcie stanowi pomoc publiczną np. w postaci subwencji i ulg w płatnościach - łączny limit pomocy uzyskanej z różnych źródeł nie może przekroczyć 800 tys. EUR, w sektorze rybołówstwa i akwakultury nie może przekroczyć 120 tys. EUR, a w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych – 100 tys. EUR.

  

UWAGA | W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.