W załączeniu przesyłamy aktualny numer e-doradcy podatkowego Kancelarii MSDS LEGAL – członka Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej.