W załączeniu przesyłamy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na jego podstawie, na terenie całego kraju, od dnia 20 kwietnia obowiązują następujące zmiany dotyczące zakazów i ograniczeń:

 1. Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie:
 1. Nadal do dnia 26 kwietnia 2020 r. obowiązuje zakaz przemieszczania się pasażerów za pomocą międzynarodowego transportu kolejowego.
 2. Od dnia 20 kwietnia 2020 r. możliwe jest przemieszczanie się osób na obszarze całego kraju.

 

 1. Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców
 1. Do odwołania nadal utrzymane zostały dotychczasowe ograniczenia w działalności gospodarczej
 • Nadal działalność handlową w galeriach handlowych mogą prowadzić jedynie branże: spożywcza, kosmetyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania),
      artykułów toaletowych i środków czystości, wyrobów medycznych i farmaceutycznych, artykułów remontowo-budowlanych, prasowa, artykułów dla zwierząt, paliw.
 • Nadal w galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne (na dowóz i wynos).
 1. Od 20 kwietnia zwiększony został limit osób przebywających jednocześnie w sklepach i punktach usługowych:
 • których powierzchnia usługowa jest mniejsza niż 100 m2: 4 osoby na jedno stanowisko kasowe.
 • których powierzchnia usługowa jest większa niż 100 m2:1 osoba na 15 m2 tej powierzchni.
 • w przypadku handlu na straganie lub targowisku- 4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży.
 1. Do odwołania utrzymane zostały obowiązki zapewnienia rękawiczek jednorazowych oraz środków dezynfekcji przez przedsiębiorców (dla klientów sklepów i punktów usługowych) oraz pracodawców. Dodatkowo wobec pracodawców utrzymany został obowiązek zapewnienia odległości 1,5m między pracownikami.

 

 1. Od dnia 20  kwietnia 2020 r.:
 1. Dozwolone jest korzystanie z:
 • pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zabytkowych, a także plaż;
 • pełniących funkcje publiczne terenów leśnych, w szczególności: parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów.
 1. Do odwołania możliwe jest przemieszczanie się małoletniego do ukończenia 13. roku życia wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby
      dorosłej.
 2. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego, ust i nosa:
 • w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc
  postoju pojazdów, parkingów leśnych,
 • przez osobę wykonującą bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów jedynie w czasie wykonywania obsługi.
 1. Jednakże obowiązku zakrywania nosa i ust nie stosuje się w przypadku:
 • pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem do ukończenia 4. roku życia, albo osoby zamieszkujące  
       lub gospodarujące wspólnie,
 • osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że
      zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej,
 • osoby przebywającej na terenie lasu.
 1. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku:
 • konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia;
 • umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą.

 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

UWAGA | W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.