Śpieszymy się do Państwa, by podzielić się tym najnowszym newsem.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej we współpracy z firmą członkowską ETAXAR Janusz Dębowski oraz firmą Magdalena Piekuś Ochrona Danych Osobowych, ma przyjemność udostępnić Państwu, pierwsze z serii opracowań dotyczących ochrony danych osobowych w Polsce. Publikacje przygotowywane przez w/w firmy będą Państwu udostępniane cyklicznie w ramach INFOrmatora SĄSIEDZI SĄSIADOM, pod przewodnim tytułem #RODO.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Informujemy, iż trwają prace nad projektem ustawy, dzięki której termin na rozliczenie i wpłatę podatku dochodowego od osób prawnych CIT zostanie przesunięty z 31 marca na 30 czerwca 2021 r. Poprawka wprowadzająca przesunięcie terminu znajduje się w art. 16 rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, który został przyjęty przez Sejmową Komisję Finansów Publicznych w dniu 11 lutego 2021 r.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Przypominamy, iż w dniu 28.02.2021 r. upływa ostateczny termin składania przez przedsiębiorców wniosków do PFR o przyznanie subwencji finansowej w ramach programu Tarcza Finansowa dla MMŚP 2.0. Z aktualnych informacji PFR wynika, że termin ten jest ostateczny i nie jest planowane jego przedłużenie.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Przypominamy, iż przedsiębiorcy posiadający odpowiednie kody PKD przeważającej działalności gospodarczej mogą ubiegać się o pomoc państwa w związku z trwającym stanem epidemii wirusa Sars-CoV-2.