Śpieszymy się do Państwa, by podzielić się tym najnowszym newsem.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Podstawowym założeniem tej formy opodatkowania jest odroczenie momentu powstania zobowiązania podatkowego do momentu wypłaty zysku na rzecz udziałowca, tj. zamiast corocznego rozliczania podatku, przedsiębiorca zapłaci podatek wtedy, gdy dokona wypłaty nadwyżki finansowej w formie dywidendy lub podobnego świadczenia na rzecz udziałowca. Projekt ustawy dotyczący „Polskiego Ładu” przewiduje zmiany ryczałcie od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT) i zakłada:

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Projekt ustawy dotyczący „Polskiego Ładu” przewiduje zmiany w opodatkowaniu podatników osób fizycznych inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

  

Projekt ustawy dotyczący „Polskiego Ładu” przewiduje zmiany w opodatkowaniu dochodów ze sprzedaży akcji nabytych po 1 stycznia 2022 roku w ofercie publicznej.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Zmiany, które wprowadzić ma do porządku prawnego Polski Ład obejmują przepisy ograniczające generowanie sztucznych kosztów uzyskania przychodu w postaci wypłaty tzw. „ukrytej” dywidendy. Wprowadzenie tej zmiany do ustawy CIT może mieć poważne reperkusje w zakresie funkcjonowania wielu spółek. Może się bowiem okazać, że standardowa dywersyfikacja ryzyka gospodarczego poprzez nabywanie głównych aktywów przez właściciela spółki lub przez spółki powiązane i udostępnianie ich podmiotom powiązanym  – może w niektórych okolicznościach podlegać nowej regulacji.