Śpieszymy się do Państwa, by podzielić się tym najnowszym newsem.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej we współpracy z firmą członkowską ETAXAR Janusz Dębowski oraz firmą Magdalena Piekuś Ochrona Danych Osobowych, ma przyjemność udostępnić Państwu, kolejne z serii opracowań dotyczących ochrony danych osobowych w Polsce. Publikacje przygotowywane przez w/w firmy są Państwu udostępniane cyklicznie w ramach INFOrmatora SĄSIEDZI SĄSIADOM, pod przewodnim tytułem #RODO.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

  

Informujemy, iż zgodnie z zapowiedziami przekazanymi na konferencji prasowej Premiera dnia 1 kwietnia br., nastąpi przedłużenie obowiązywania tzw. tarczy branżowej oraz rozszerzenie pomocy na kolejne branże. Przedsiębiorcy posiadający odpowiednie kody PKD przeważającej działalności gospodarczej będą mogli ubiegać się o pomoc państwa w związku z trwającym stanem epidemii wirusa Sars-CoV-2 za miesiąc marzec i kwiecień 2021 r., a katalog objętych pomocą zostanie rozszerzony o kilkanaście nowych kodów PKD.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

  

Spółki komandytowe, które od 2021 roku nabyły status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych nie będą mogły rozliczać wszystkich faktur otrzymanych od wspólników. Przede wszystkim należy zauważyć, że z chwilą uzyskania statusu podatnika podatku CIT przez spółkę komandytową, mają do niej zastosowanie przepisy dotyczące opodatkowania tym podatkiem. Na uwagę zasługuje m.in. przepis art. 15e ustawy o CIT, który zawiera katalog kosztów poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych, które powinny być wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej udostępnia informację opracowaną przez Kancelarię MSDS Legal Szczotka Szczygieł Sp. k.

 

Przekształcenie spółki komandytowej, której wspólnikiem jest spółka z ograniczona odpowiedzialnością w spółkę jawną wraz z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku nowych przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem CIT spółek jawnych, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne nasuwa wiele wątpliwości.